Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اعــلاميــه انجمـــن صــلح ودوســتي افغــانســتان مقيــم آلمـــان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط هيت رهبري انجمن صلح ودوستي افغانستان مقيم اروپا   
چهارشنبه ، 26 مرداد 1390 ، 11:56

اعضاي رهبري انجمن صلح ودوستي منحيث يك جريان اجتماعي سياسي متشكل ومتعهد به ارڒشهاي ديموكراسي وهم باورمند به تامين عدالت و قانونيت درعرصه هاي مختلف ٬ بخصوص در سيتم واداره دولت بوده وموضع گيري خود را درقبال بحران موجود درشوراي ملي چنين اعلان ميدارد:

ادامه مطلب
 
جنـــگ تمـــام عيـــار ميـــان مجــلس و حكـــومت معنـــوي چـــه مي‌كنــد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هوشمند فرارودي   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:51

جنـــگ تمـــام عيـــار ميـــان مجــلس و حكـــومت معنـــوي چـــه مي‌كنــد؟بحران انتخابات 1388، پس از حكم آقاي كرزي وارد فاز جديد و خطرناك خود شده است. اكنون هر طرف به دنبال برد است و از هر ابزار و زمينه براي كوبيدن حريف استفاده مي‌كند. قرينه‌ها حكايت از موجوديت شورهوشمند فرارودي و اراده براي ادامه نبرد مي‌كند و كسي در فكر فرار و عقب‌نشيني از ميدان نيست. بسياري ها بدين باور بودند كه آخرين حكم رييس دولت به تنش‌هاي چند ماهه‌ي انتخابات پارلماني نقطه‌ي‌ پايان مي‌گذارد و از اين بابت اظهار رضايت كرده بودند؛

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 26 مرداد 1390 ، 14:11
ادامه مطلب
 
نقــش دولت «کیــرپــاند» در باهــم آمیــزی فــرهنگ هــای آســیای میــانه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:20

عزیز آریانفرپروفیسور داکتر غوزِل محی الدین ووا [1]
گزارنده: عزیز آریانفر
فرهنگ دوره کوشانی کیرپاند در تاریخ فرهنگ مردم تاجیک نقش مهمی در حفظ و نگهداری سنت های باستانی و فرهنگی و شکلگیری سیمای تمدن های آسیای میانه و آسیای شرقی در دوره های بعدی بازی نموده است.

ادامه مطلب
 
حــاکمیت ســیاسی وهــویت مــلی، صــلح وامنیــت در گــروه شــئونیــزم قبیــله PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط بصیر کامجو   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 11:58

بصیر کامجوجسم زخم خوردۀ ــ سرزمین خراسانیان یک بار دیگر درطی ده سال اخیر تحت رهبری، حاکمان دو سره شؤونیزم قبیله مثل گذشته داردکه درد می‌کشد. رهبران دولتی حاکمیت به رهبری حامد کرزی ورهبران به اصطلاح مخالفین (طالبان، حزب اسلامی، گروه حقانی) به رهبری آی. اس. آی پاکستان و حمایت تلویحی نهاد های سرمایه جهانی جهت تداوم تشدید جنگ و خشونت، قتل و کشتارها را در یک برنامه شوم ونافرجام، علیه مردم بومی ما به پیش می برند.

ادامه مطلب
 
خــــواب PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نصیر سرباز   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:13

نصیر سرباز
همه شب تا به صحـــر خــواب پریشان دیدم
شــــعله و معـرکــه و اتش و طـــــوفان دیدم

خانه بی بام و ســــتون و گل و کــاگل بودی
درو دیــــــوار دلـــــم را همـــه ویـــــران دیدم

ادامه مطلب
 
محصــل اســـتقلال افغــانســتان کیست؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط امان معاشر   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:02

اســتاد محمــد آصف آهنــگ  و امان معاشرسخنــان اســتاد محمــد آصف آهنــگ پیرامــون استقـــلال افغــانســتان قسمت چهــارم:
سوال!
استاد محترم آصف آهنگ! محصل استقلال افغانستان کیست؟
جواب!
تاریخ استبداد بعد از مرگ مستبد نوشته می شود، در باره ُ استقلال افغانستان ظفر حسن ایبک در کتاب خاطرات خود موضوع جنگ تل را چنین می نویسد:
" روز دیگر سپه سالار مرحوم (نادر خان) از همه سنگر ها بازدید به عمل آورده، دستور دادند که با مشاهده ُ اشاره ُ مخصوص، همه یکدم به قلعه (تل) گلوله باری نمایند. پس از ظهر گلوله باری انجام یافت و پس از یک وقفه بار دیگر شروع شد. اما نتیجه ُ مطلوبی از آن بدست نیامد و مجاهدین نتوانستند داخل قلعه گردند. بعد از ظهر سرک میان کوهات و تل، به وسیله ُ هواپیماهای انگلیسی، بمباردمان گردید.

ادامه مطلب
 
حمـــاســۀ فـــردا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط رسول پویان   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:30

رسول پویان
شـور مستی رفتـه گویی از رگ صهـبای ما
مـوج خـــون پیـوسـته خـیزد از دل دریـای ما

رحم و انصـاف و عدالت نیست مرسوم زمان
بس که جنـگ و خـون بپا کردند در دنیای ما

ادامه مطلب
 
آگــاهی، آزادی و عــدالت در جامعـــۀ بشــری عصــارههــای قــرائت دینــی هســتند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:30

مهرالدین مشید برای استقرار حاکمیت الهی در هستی که در سایۀ آن انسان هر زمانی به مقام شامخ آگاهی، آزادی و عدالت دست یابد و از تمامی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی خود در جامعه درحوزههای گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهره مند شود؛ نیاز شدید به قرائت تازه از دین در روشنایی اصول دینی یا تفکر ویژه فلسفی - اجتماعی دارد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:44
ادامه مطلب
 
انــدربــاب دیــن و مــُدرنیتـــه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط محمد ادریس   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:09

قبل از آنکه سخن از دین و مدرنیته به میان بیاوریم، لازم است وارد عرصه شناخت از موضوع شویم. معین ساختن اصطلاح و تعریف موضوع بیشتر در فهم موضوع و درک مطلب همکاری می کند. چون واژه دین مصداق واحدی ندارد، کدام دین؟ بهتراست منظورمان را واضح تر سازیم که اسلام. افق سؤال ما کاملا روشن گردید.

ادامه مطلب
 
قبـــول وصحت اعمـــال بــا نیــت است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امین الدین «سعـیـدی-سعید افغانی»   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:25

امین الدین «سعـیـدی-سعید افغانی»«إنما الاعمالُ بِا لنياتِ، واِینما لِكُلِ اِمري ما نوىٰ»
 «قبول وصحت اعمال با نيات است، پذيرش وپاداش هر عمل بستگى به نيت آن دارد»
 معناى نيت اراده كردن در قلب ميباشد.
در (آیه 88 و 89 سوره شعراء) پروردگار با عظمت ما میفرماید: « یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ * إِلاّ مَنْ أَتَی اللّهَ بِقَلْبٍ سَلیمٍ» (در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی‏بخشد، مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه پروردگار اید)

ادامه مطلب
 
ادامــهء درامــه نتــايج انتخــابات، بحــران مشــروعيت و بلاتكليـــفي مجــلس نمــاينده گــان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط جاويد روستاپور   
جمعه ، 21 مرداد 1390 ، 12:41

ادامــهء درامــه نتــايج انتخــابات، بحــران مشــروعيت و بلاتكليـــفي مجــلس نمــاينده گــان!در حالی که از اعلان نتایج باز شماری انتخابات پارلمانی بیشتر از یک ماه سپری می شود، اما تا کنون هیچ یک از نهاد های دخیل در این قضیه نتوانسته اند برای بیرون رفت از این جنال ها را حل پیدا نمایند.
جاويد روستاپور اعضاي مجلس نماينده گان گفته اند، رئيس جمهور كرزي به مسوولان كميسيون مستقل انتخابات فرمان داده است، تا 62 تن از نامزدان معترض را كه دادگاه ويژه برنده اعلام نموده به مجلس نماينده گان معرفي كند، اما اعضاي مجلس در پيوند با اين اقدام آقاي كرزي مدعي شده اند كه آنان دست به تعصن خواهند زد.

ادامه مطلب
 
اعــلامیــه کـــرزی و آینــده تــار افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ع. ع.   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:09

اعــلامیــه کـــرزی و آینــده تــار افغــانســتاننویسنده: بن آرنولدی
برگردان به فارسی: ع. ع.
رییس جمهور کرزی، روز پنجشنبه اعلام نمود که نامزد دور سوم انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود. همچنان گزارشها میرسانند که گفتگو های صلح با طالبان متوقف شده است.
آقای کرزی روز پنجشنبه به نمایندگان مجلس گفت که "قانون اساسی افغانستان به هیچ کسی اجازه نمیدهد که بیش از دو دور رییس جمهور باشد؛ بنابراین او کوشش نخواهد کرد تا برای انتخابات ریاست جمهوری برای بار سوم خود را نامزد کند."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:14
ادامه مطلب
 
نامـــهء ســـرگشــاده خــدمت آقــاي معنـــوي PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط احمد "سعيدي"   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:45

نامـــهء ســـرگشــاده خــدمت آقــاي معنـــوي جناب عالي مي دانم احساس خوشنودي سر تا پاي شما را فرا گرفته گرچه از نگاه جسامت لاغر انداميد اما با اين لاغري توانستيد دو فرد نيرومند و فربه و با پشتيبانه حكومتي را نيكوت كنيد حالا دست شما بالا استاحمد "سعيدي" ديگر آن خاموش و خارج رينگ قرار دارند جناب آقاي معنوي فرمان دیر هنگام آقاي كرزي در مورد دعوي نتائج انتخابات وعکس العمل تقابلی و زود هنگام ولسي جرگه و اپوزسيون تغير و اميد حکایت از پیش مایه یک تکانه انفجاری در کشور دارد که میتواند فرایند دموکراسی را مفتضح وبحران سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش دامنه دار سازد.

ادامه مطلب
 
سیســتم فــدرال تضمینــی بــرای تمــامیت ارضــی و PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط امان معاشر، خبرنگار آزاد   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:58

امان معاشر، خبرنگار آزادسیســتم فــدرال تضمینــی بــرای تمــامیت ارضــی و بــرون رفت از بهـُــران موجــود شــیوه هــای انســـجام بهتــر امــور در وجــود حــکومت هــای فــدرالیست.
 فدرالیسم یعنی یک ساختارو حکومتی است در یک ساحه ی تحت حاکمیت قوانین مربوط به حوزه را تدوین و آنرا در عمل پیاده میکند. که وحدت و یگانگی را بر شالوده تفاهم با دولت مرکزی و رضایت خاطر مردم محل بر قرار میسازد." در دنیای امروز، بطور رسمی بیست کشور فدرال وجود دارند که قریب به نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند و در ساحه حاکمیت خود یعنی فدرال استقلال دارد.

ادامه مطلب
 
فــروشـــگاه وجـــدان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط نجیب الله دهزاد   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 11:47

نجیب الله دهزادتلود خان از منزل فاژه کشان بیرون شد. ساعت شش صبح بود، او پیاده به پارک رفت، کمی ورزش کرد، بعد به سوی مارکیت گام گذاشت که صبحانه بخرد. در نبش دکان ها، چشم اش به لوحه یی خورد که خواندنش دنیایی از امید را در قلب او زنده کرد. دور خورد به طرف "فروشگاه وجدان".

ادامه مطلب
 
اضافــه از ٥٠ تــن از همــوطنــان در حــادثه پــروان شــهید و یا زخمــی شــدند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر خالد – تورنتو   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 11:53

نصیر خالد – تورنتوچنانیکه خبر دارید دیروز حمله انتحاری در مقر ولایت پروان صورت گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد کثیری از هموطنان عزیز روزه بدهن ما گردید. حادثه ایکه دشمنان دین و اسلام و مردم، با بیرحمی در ماه مبارک رمضان انجام دادند و ده ها خانواده مومن را دغدار ساختند.

ادامه مطلب
 
داود عمــرزی ســفیر رســمی افغــانســتان در اســلام آبــاد و... PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:16

داود عمــرزی ســفیر رســمی افغــانســتان در اســلام آبــاد و ســفیر غیــر رســمی پــاکســتان در کــابل فــرمــودند کــه امــریکا دشــمن مشــترک دو کشــور دوست و بــرادر پــاکســتان و افغــانســتان است!

داود عمــرزی ســفیر رســمی افغــانســتان در اســلام آبــاد و ســفیر غیــر رســمی پــاکســتان در کــابل فــرمــودند کــه امــریکا دشــمن مشــترک دو کشــور دوست و بــرادر پــاکســتان و افغــانســتان است!
اگر بخاطر داشته باشید محترم حامد کرزی یکبار در یکی از سخنرانی هایش از اعضای کابینه خود بنام نخبه های جامعه افغانی یاد کرده بود،

ادامه مطلب
 
مــردم تخــارازنحوه ی برخــورد محــافظین امنیتــی تعمیــر ولایت شــاکی بــوده،... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط جان محمد نبی زاده، تخار   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 12:51

مــردم تخــارازنحوه ی برخــورد محــافظین امنیتــی تعمیــر ولایت شــاکی بــوده، میـــگویند: بــرای مــراجعه به دفــاتر ولایت با مشــکلاتی روبــرو اند.مــردم تخــارازنحوه ی برخــورد محــافظین امنیتــی تعمیــر ولایت شــاکی بــوده، میـــگویند: بــرای مــراجعه به دفــاتر ولایت با مشــکلاتی روبــرو اند.
شهروندان تخار، می گویند: بعدازحادثه ای که درتعمیرولایت بوقوع پیوست، تدابیرامنیتی به اندازه ای شدیدشده که آنان دررفتن به شعبات ولایت، بادشواری هایی روبرومی شوند.تعدادی ازباشنده گان نقاط دوردست ولایت تخارکه برای انجام برخی اموراداری، بیرون دروازه ی ولایت درانتظارکسب اجازه ی ورودبه دفترولایت ازسوی پولیس هستند، ازاینکه برای گرفتن یک امضاء بایدساعتها انتظاربکشندوبرخوردخشن پولیس را نیزتحمل کنند، شاکی هستند.

ادامه مطلب
 
افغـــانســتان و مشـــق دمــوکــراسی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میر احمد لومانی   
دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 13:02

میر احمد لومانیبنام خداوند

آزادی؛ حرف، کلمه، و واژه مقدسی است؛ به قداست بهشت. که؛ ماسوای آزادی، بهشتی موجودیت حقیقی نه میتواند داشته باشد.
آزادی مقدس است؛ به قداست خداوندی. که؛ اصالت ذات حضرت وی در شالوده و اساس مقدس آزادی همچون طلیعه خورشید گونه در حیات هستی جاودانه به تبارز نشسته است.
اساس و شالوده خلقت بر بنیان آزادی نهفته است؛ و مابقی امر و نهی ها فسون و فسانه بشری بیش نمیباشد.

ادامه مطلب
 
کمیســـــیون مســـــتقل انتخـــابات در آزمــــون تــاریخــــی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرشته حضرتی   
جمعه ، 21 مرداد 1390 ، 12:20

کمیســـــیون مســـــتقل انتخـــابات در آزمــــون تــاریخــــیپس از ماه ها سر درگمی و جدال های سخت، سر انجام حکم محکمه اختصاصی ساخت ریس جمهور در مورد نتایج انتخابات شورای ملی، پس از عبور ازدهلیز ریاستفرشته حضرتی جمهوری به دستور آقای کرزی به کمیسیون مستقل انتخابات راجع گردید. هرچند که جناب آقای فضل احمد معنوی ریس کمیسیون مستقل انتخابات در نخستین واکنش خود به تلاشهای آقای کرزی برای وارد کردن تغییر در نتایج انتخابات، باصراحت اعلان کرده بود که تغییــر نتــایج انتخــابــات محــال است، خیــال است وجنــون است،

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 مرداد 1390 ، 14:23
ادامه مطلب
 
کـــرنيــل داودزی سخنگـــوی پاکســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط حاجی اخگر-کانادا   
جمعه ، 21 مرداد 1390 ، 12:13

کـــرنيــل داودزی سخنگـــوی پاکســــتان سخن روز:
چــوکفـــرازکعبــه خيــزد کجــا مـــاند مســـلمانی؟

پيشگفتار:
هر قدر انتظار کشيديم مقامات مسئول در برابر وکيل مدافع پاکستان واکنشی نشان ندادند بالاخره ناگزير شدم تا وظيفة اخلاقی و ملی خود را انجام دهم زيرا پيامبراکرم (ص) ميگويد: هر که از شما منکری را ديد با دست خويش تغيرش دهد و اگر نتوانست با دهن خود و اگر بازهم عاجز بود با قلب خويش --- "وچه منکری قبيح تر از اينکه ببينی گيسوی مادر وطن در دست دشمن غدار تواست ولی فرزندش عوض مادر از دشمن دفاع کند؟

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 444

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 27.08

SHAFIE AYAR Nr. 177

ZIA HAFEZI SHOW

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 122 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.