Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ســخنی چنــد بــا محتــرمــه مســـتوره هاشـــمی متصــدی برنامــه ی "مــادر" در تلــویزون" پیــام افغـــان" PDF پرینت ایمیل
کی کیست - گفت و شــنود هــا
نوشته شده توسط امان معاشر   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:28

ســخنی چنــد بــا محتــرمــه مســـتوره هاشـــمی متصــدی برنامــه ی "مــادر"  در تلــویزون" پیــام افغـــان"در آستانه ی روز میمون و خجسته ی مادر به قدر دانی ازمقام گرامی مادر با عرض ارادت با سوالات نزد ژورنالست، شاعر، نویسنده وبرنامه ساز موفق پرو گرام مهر انگیز و دلنشین مادر تلویزون "پیام افغان" خانم مستوره هاشمی مراجعه نموده ام تا جواب های شانرا یکجا با خوانندگان عزیز به خوانش میگیریم.
خانم مستوره فرزند کابل است با پسر جوانش در قطار سایر هموطنان مهاجر ما در کشور آلمان زندگی دارد.

ادامه مطلب
 
بحثــی در بــاب اســـلام و مـــدرنیـــزم (بخش اول) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط عبدالاحد هادف   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 15:52

عبدالاحد هادفچرا باید گفتمان اسلام و مدرنیزم را جدی گرفت؟ آیا این فرایند می‌تواند گرهی از مشکل جوامع اسلامی بخصوص از نوع افغانی آن بگشاید؟ برای پاسخ به این نوع پرسش‌ها بهتر است از دیدگاه «ضرورت» به مسأله نگاه کرد. یعنی طرح چنین بحثی خارج از دغدغه تیوریک محض می‌تواند برای دستیابی به یک نتیجه مطلوب در پاسخ به این نوع پرسش‌ها کمک کند.

ادامه مطلب
 
جهـــانی شـــدن و میکـــرو مــلیت گــرائی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط رضا ئی عبدالحمید   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:01

رضا ئی عبدالحمیدجهانی شدن:
جهاني شدن پديده نوظهوري نيست بلكه فرايندي است كه همگام با افزايش آگاهي انسان نسبت به خود و محيط طبيعي و اجتماعي، از آغاز تاريخ وجود داشته است. از جنگ جهاني دوم به بعد با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرک سرمايه در سطح بين المللي، مهاجرت نيروي كار و كــاهش موانع تجاري براساس قراردادهاي بين المللي، شكل ديگر و سرعت بيشتر پيدا كرد. در سالهاي اخير هم با سرعت فزاينده دانش و فناوري و فروپاشي ابرقدرت شرق و پايان دوران جنگ سرد، شتاب بي سابقه اي گرفته است.

ادامه مطلب
 
جنــاب آقــای فــرید مســـلم! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط فرشته حضرتی   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:36

فرشته حضرتیجنــاب آقــای فــرید مســـلم!
درود خداوند بر بندگان مومنش باد.
می گویند که شنیدن واقعیت تلخ است و تلخ تر از ان اعتراف کردن به واقعیت است. متاسفانه ما تاهنوز شهامت نکرده ایم که به واقعیت های تلخ این جامعه اعتراف کنیم و قبول کنیم که مصیبت های این سرزمین ریشه در تاریخ همین سرزمین دارد. تاریخ افغانستان گواه روشن از جنایات سلسله استبداد است که در دو صد و پنجاه سال مردم این سرزمین را به مرگ و مصیبت نشانده است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 3 خرداد 1390 ، 10:26
ادامه مطلب
 
وصـــف یـــار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید زبیر واعظی   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:16

سید زبیر واعظی
تـرا کــان مــــلاحت آفــــریدن
پـــی کشــتارم آفت آفـــریدند

تو شاخ گلبن ای رشک بهاران
ز سر تا پا لطـــــافت آفـــریدند

ادامه مطلب
 
اعــلامیه فــدراســیون فــرهنگی غــرجســتان در ارتبــاط با ورود کوچیهــای مســلح به بهســود PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط فدراسیون فرهنگی غرجستان   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:06

معضل کوچیها در افغانستان رفته رفته به یک بحران سیاسی اجتماعی تبدیل گردیده است که هر ساله سبب قتل و غارت بسیار در مناطق هزاره نشین می گردد. هرچند که معضل کوچی گری و مصیبت های ناشی از آن ریشه در تاریخ افغانستان دارد اما این پدیده وقتی به یک بحران سیاسی اجتماعی تبدیل گردیده است که از آن به عنوان یک ابزار سیاسی در راستای سرکوب بخشی از مردم افغانستان استفاده صورت گرفته است.

ادامه مطلب
 
نارســایی هــای قــدرت مــلی افغــانســتان؛ نیــاز به حمــایت هــای اســتراتیژیک بیــن المــللی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عزیزالله آریافر   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:56

عزیزالله آریافرچکیــــده:
قدرت ملی کشورها با در نظرداشت مؤلفه های گوناگون از جمله موقعیت جغرافیایی و وسعت خاک، تعداد نفوس، منابع طبیعی، منابع اقتصادی، منابع فرهنگی و معنوی، منابع اطلاعاتی، توانائی های تولیدی، منابع نظامی و امنیتی، کیفیت وکارآیی رهبری و مدیریت دولتی و حکومت و سر انجام میزان چگونگی سیاست خارجی و حمایت های بیرونی از آنها، تعریف می شود. تراز قدرت ملی کشورها با توجه به حجم و چگونگی بهرۀ آنها از این عناصر سنجیده می شود.

ادامه مطلب
 
خــریــداری جهــل تعـــامل بی نظیــر در تــاریخ بشــریت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 05:30

خــریــداری جهــل تعـــامل بی نظیــر در تــاریخ بشــریتهمه چیز ممکن است با جعل ومکر بدست آید اما علم ودانش نه با پول معاوضه میشود ونه با جعل وتزویر بدست میآید، امروز ملت وکشور ما دچار آفت خطر ناکی گردیده، آفت امتزاج واختلاط حق وباطل وآمیزش جعل وجهل آن هم در عرصه علم ودانش، عرصۀ تعلیم وتحصیل، عرصه تخصص وتفحص!. احمد سعیدی
خرید وفروش اسناد جعلی بخاطر خریداری پست های پر در آمد دولتی وغیر دولتی با سرعت خیره کنندۀ این روند کاذب کشور را دچار بحران فراگیر وفاجعه جبران ناپذیر نموده است: با گذشت هر روز جعلکاری ووارونه ساختن حقایق کابوس از وحشت را در مقابل چشمان ملت مظلوم ودرد دیدۀ افغانستان قرار میدهد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 22:20
ادامه مطلب
 
نمــايش عضــلات ناتــو در تالقـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط سيد اسلام مصمم   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:32

سيد اسلام مصممچهار شنبه شب تاريخ بيست وهشت ثور دهكدهء در منطقهء " گاومالي " در حومهء شهر تالقان مورد عمليات نيرو هاي ناتو قرار ميگيرد كه در نتيجه آن چهار شهروند كشته و بدينترتيب با ثبات ترين شهر كشور دست كم در مقطع كوتاهي در محور مناطق پر آشوب اضافه ميشود.
آنچه كه در تالقان رخ داده است از لحاظ نحوهء اجرا با آنچه كه در ايبت آباد پاكستان پيش آمده جان رهبر سازمان القاعده اسامه بن لادن را گرفت شبا هت و تفاوت هاي دارد.

ادامه مطلب
 
پیشــنهادی به مســئولین محتــرم شــرکت هــوائی آر یــانــا PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط اسلام الد ین اندیش   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:29

اسلام الد ین اندیشجای بسا خوشی است که امروز یک سلسله پیشرفت های را در کشور خود شاهد هستیم، که موجودیت شرکتهای هوائی متعدد یکی از آنها است، و از میان انها یگانه شرکت حدودآ دولتی یعنی آریانا، که واقعآ افتخار کشور ما در گذشته بود، و اینک نیز دارد که جایگاه گذشته خودرا بیابد، و تنها شرکت هوا پیمائی افغانستان که به اروپای مرکزی یعنی شهر فرانکفورت جرمنی پر واز دارد، و اگر بی طرفانه قضاوت نمائیم، خدمات و سرویس عالیرا برای مسافران فراهم نموده، که قابل قدر است ونمایندگی از منجمنت خوب ان می نماید،

ادامه مطلب
 
بحـــرین، تختــه شطــرنــج دو قــدرت منطقـــوی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط دکتور خلیل الرحمن حنانی   
يكشنبه ، 1 خرداد 1390 ، 22:05

دکتور خلیل الرحمن حنانیکشور کوچک بحرین با داشتن جمعیت اکثرا شیعه و دستگاه حاکم سنی، نقطه تقاطع منافع دو کشور بزرگ منطقه، یعنی ایران و عربستان سعودی بوده است. در بحبوحه خیزش ها و اعتراضات ملت های عرب در برابر رژیم های حاکم، در بحرین نیز اعتراضات علیه حاکمیت آل خلیفه تحت عنوان اصلاحات سیاسی و حقوق شهروندی آغاز شد.

ادامه مطلب
 
جغــرافیــای ظـــلم وبیــدادگــری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط احمد ذکی خاورنیا   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:42

احمد ذکی خاورنیاجهان امروز به دو کتله بزرگ تقسیم شده است. کتله ظلم واستبداد (کتله شمال) وکتله مظلوم ومستضعف (کتله جنوب). کتله ظلم واستکبار در کشور طغیانگر امریکا واستعمار پیر اروپا مجسم بوده وکتله مظلوم ومستضعف در جهان سراپا مصیبت فقر اختلاف و... یعنی جهان اسلام, مجسم می باشد.

ادامه مطلب
 
ســرنوشتِ جنــگ و صــلح در افغــانســـتان؟! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط حليمه حسيني   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 22:13

ســرنوشتِ جنــگ و صــلح در افغــانســـتان؟!دروغ‌هاي كوچك هميشه سر باز مي‌كنند؛ دروغ بايد آن‌قدر بزرگ باشد كه تصور دروغ بودنش هم انسان را به وحشت بياندازد. هيتلر جنگ و صلح دو عنصر به‌هم گره خورده‌ی تلخ و شيريني است كه هزينه‌هاي گزافي در محوريت هر دو، در اين سرزمين به مصرف رسيده است. از سويي مردم خسته از جنگ و ويراني و دربه‌دري در آرزوي رسيدن به صلح و ثبات حاضر اند هر كار ممكن را انجام دهند و از هيچ‌گونه جان‌فشاني در اين راه دريغ نورزند و از سويي، هر حركت و هر اراده‌ صادقانه‌ی آنها براي فرار از جنگ و درگيري تا كنون با شكست مواجه شده است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 17:02
ادامه مطلب
 
چکامــهء در یکتــایی دوست... PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید نورالحق صبا   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:34

اهــداء به عــاشـــقان دوست...
سید نورالحق صبا
ای جهان آرا، جهـــــان آرای جان آرا تویی
حاکم وفرمـــاندهء این ملــک پُر پهنا تویی

هــردوعالـــم گر چه باشـد در یَدِ مولائیت
ای عجب ای پاشــاه کَون، بی ماءوا تویی

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 5 خرداد 1390 ، 10:13
ادامه مطلب
 
مناظـــره دزدان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
چهارشنبه ، 4 خرداد 1390 ، 16:47

 نذیر ظفر
گفت دزد ای به دزد ای بر سر راه
من و تو کــــرده ایم خیـــلی گناه

دزدیی خیلی خـــانه هــــا کردیم
پیش مردم بهـــــانه هــــا کردیم

ادامه مطلب
 
مهمــان ناخـوانده درجـرگهً شــاعـران پـشـتون PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نویسنده وبرگردان: روًوفی   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:09

مهمـــان ناخــوانده درجــرگهً شــاعـــران پـشـــتونمهمان ناخوانده درجرگهً شاعران پشـتون، عنوان مطلبی است که جناب حکمتیار، سال پاربگـونهً سخت گله آمیـــزآنرا به آدرس شاعران پشتون، که خود درجرگهً آنها اشتراک ورزیده است، برشتهً تحریردرآورده وبعد آنرا درجملهً سایراشعــار دری وپشتوی خود، بداخل مجموعهً بنام «شعرو عرفان درمحک قرآن» یکجا به چاپ رسانده است.
این مطلب با امانتداری تمام ازپشتو به دری برگردان شده وبمثابه یک مضمون درخوًرتاًمل تقدیم دوستـداران اهـل ادب وفرهنگ میشود.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 22:25
ادامه مطلب
 
(چــون پشــتونها دراقلیت اند، سنت اینــکه رئیس جمــهور... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نیزک تخارستانی   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:51

(چــون پشــتونها دراقلیت اند، سنت اینــکه رئیس جمــهور الزامــاً پشــتون باشد، شکســتانده شــود- فرشته حضرتی) این عنوان نوشته بانو فرشته حضرتی در(شماره44، یکشنبه اول جوزا، روزنامه آزرمان ملی میباشد. که رهبران قومی افغانستان راانگیزه داده است تا بیشتربرای آینده مردم فکرکنند وگرنه گام بعدی پرتگاه خواهد بود.

ادامه مطلب
 
ســـلام خــدمت بــرادر فــرید مســـلم! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ناجی   
سه شنبه ، 3 خرداد 1390 ، 10:28

نخست باید به عرض برسانم که بنده به آنچه خانم حضرتی نوشته است با برخی از ان موافق نیستم. ولی خدمت شما به عرض برسانم انچه شما این موضوع را به بررسی گرفتید هیج دلیل منطقی را هم در انتقاد شما نمیشود پیدا کرد.

ادامه مطلب
 
رودکی ســـمرقندی پدر شـــعر فـــارسی دری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 05:37

رودکی ســـمرقندی پدر شـــعر فـــارسی دریپنجــــره
باید پنجره یی گشود تا از آن بتوان جهان گستردهء شعر وبینش شاعرانه ء رودکی پدر شعر فارسی دری را تماشا کرد. هر چند پنجره های کوچک و روزنه های تنگ، نمی توانند چشم انداز خوبی باشند به فراخنای هستی  معنوی او. با این حال هر پنجرهء گشوده کوچک می تواند بهتر از پنجره های بزرگ بسته است. پرتو نادری

من آز آن روح بزرگ شعر – رودکی سمرقندی  - کمک می خواهم تا بتوانم  روزنه یی بگشایم  به تماشای آن نگارخانهء عشق ؛ پند وحکمت وتاریخ  وزیبایی .این پنجره را با دستان ظریف یکی  از زیبا ترین شعر های او می گشایم و تو خواننده ء عزیز را به تماشای آن  چیز های فرا می خوانم که توانسته ام در این جهان بزرگ  ببینم:

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 07:03
ادامه مطلب
 
خشــونت در بــرابــر خبــرنــگاران در جــریان تظــاهرات تخــار PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط حسیب شریفی   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 21:24

خشــونت در بــرابــر خبــرنــگاران در جــریان تظــاهرات تخــارخبرنگاران تخار در با تدویرهمایشی توهین و حمله به جان خبرنگاران در جریان تظاهرات تخار را محکوم کرده و از مراجع مسوول خواستند در چنین مواقع حساس درپهلوی حمایت از خبرنگاران امنیت آنان را نیز تامین نمایند.
سیدیاسین دهزاد مسوول اتحادیه‏ی ملی خبرنگاران تخار از لت و کوب و چندین مورد توهین و برخورد خراب از جانب مسوولین و مردم در جریان تظاهرات یا دآوری نموده گفت: «خبرنگار روزنامه 8 صبح، خبرنگار تلویزیون آیینه، تلویزیون ملی افغانستان، تلویزیون مهر، رادیوی همصدا، رادیوآی خانم، خبرنگار بخش اوزبیکی بی بی سی و چند تن دیگر از رسانه های هستند که در جریان تظاهرات تخار آسیب دیده اند.»

ادامه مطلب
 
آگـــاهی کلوب قــلم در ســویدن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کلوب قلم افغانها در سویدن   
دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 06:02

آگـــاهی کلوب قــلم در ســویدنکلوب قلم افغانها در سویدن، در ادامه‌ی فعالیت های فرهنگی و ادبی خود این بار به نکوداشت و تبجیل از مقام والای استاد سخن واصف باختری، شاعر بزرگی که عمريست مذاب احساسش را در ياقوت شعر وسخن سر ريز کرده است و رنجنامه مردمش را خطاب به انسان و انسانيت در قالب نوشته ها و سروده های زيبا، محکم و استوار، فرياد برآورده است، می پردازد.  
کلوب قلم بر آن است که این مراسم بزرگداشت را از ساعت 12.00 تا 19.00 شام روز شنبه 4 ماه جون سال روان میلادی، در سالن کنفرانس های لیسه نکهء استکهلم برگزار نماید . به همین دلیل از محضر شما ادب دوستان گرامی صمیمانه تقاضا می نماید که در این بزرگداشت شرکت نموده و بر عظمت این محفل فرهنگی و ادبی بیفزایید.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 2 خرداد 1390 ، 06:58
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 421

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 22.04

SHAFIE AYAR Nr. 161

کـاندیدان ریـاست جمــهوری

 

به نظـر شما بهتــرین گــزینه بــرای
ریـاست جمـهور آینــده افغـانســتان
چــه کســی میبــاشد؟

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری

نظـــرسنجـــی بــرای

کــاندیدان ریــاست جمــــهوری
 

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 45 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.