Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

چنــد کــلامی بــا (چــارگـــِردِ قــلا گشـــتم) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط مصلح سلجوقی   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:35

چنــد کــلامی بــا (چــارگـــِردِ قــلا گشـــتم)چار گرد قلا گشتم
پای زیب طـلا یافتم
پای زیب طـلا یافتم
 شنگ، شنگ، شنگ، با صدای زنگ پای کبوتران،در فضای پر ستارۀ "چار گرد قلا گشتم " به پرواز آمدیم. به پرواز آمدیم، به پرواز آمدیم تا به بهانۀ "چارگرد قلا..." به چارگرد جهان، سری بزنیم. به پرواز آمدیم، به پرواز آمدیم تا، با کلام شیرین "چارگرد قلا..." از مرز های جغرافیایی، سیاسی، تاریخی بالا تر پرزنیم. به پرواز آمدیم، به پرواز آمدیم تا سده هایی را بر فراز کوه قاف، کابل و مسکو با چشمان تیز نگر، به دیدۀ باریک بنگریم.

ادامه مطلب
 
جوانـــان عــزيز روی سخنــم باشمـــاست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعيدی   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 15:02

احمد سعيدیدر شرايط و وضعيت حاکميت موجود کشور؛ ما تحصیلکردگان، ما نویسندگان و ما لایه های حاشیه نشین قدرت که صادقانه مدعی ترقی و پیشرفت کشور خود ميباشيم، بی شمار نیستیم. اکثراً در شهرها زنده گی ميکنيم، در روزنامه ها ويب سايت ها و وبلاگ ها مقاله و یادداشت می نویسیم، از طريق فیس بوک و چتينگ باهم در تماس ميباشيم. گاهی شوخی می کنیم، گاهی درد دل ميکنيم، گاهی دل خود را به سخن کوتاه خوش می سازيم.

ادامه مطلب
 
یــادی از پنــج پیــریگــری هـــا و یــاران «پنـــج پیـــر» در زنــدان پلچـــرخی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 15:06

مهرالدین مشیدزندان پلچرخی نام آشنایی برای هر شهروند افغان است و هر خانوادهٔ افغان با شنیدن این نام خاطرهٔ مظلومانهٔ وابستگان خویش را در پشت دیوار های بلند و پنجرههای آهنین به تصویر می کشند. گویی آدم هایی با سیما های خیلی ستمزده در پشت هفت دربند فولادین دراتاق های تنگ و تاریک در عقب پنجرههای آهنین در ذهن های شان تداعی می شودِ؛

ادامه مطلب
 
دفتـــر در قطـــر صـــدا در پــاکســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 15:08

دفتـــر در قطـــر صـــدا در پــاکســــتاندر پیوند به دفتر قطر از بس که سخنان ضد ونقض می شنوی،گاهی می انگاری که گویی رسانه ها به عمد می خواهند که این مسأله رابه یک معمای سیاسی بدل سازند. شاید هم بازیگران پشت پرده می خواهند هرروزبرایپرتو نادری رسانه ها و به اصطلاح برای آگاهان امور،چستانهای تازه ی سیاسی گویند وخود آسوده خاطر،آن کنند که می خواهند.گاهی می شنویم که ازچندماه بدینسو این دفتردرقطرگشایش یافته است؛اما طالبان تا دهان بازمی کنند، می گویند: ازمرگ خود آگاهی داریم وازچنین دفتری نه!

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 15:11
ادامه مطلب
 
در ســوگ فــززانه مــردی از تبــار اندیشــه PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمد یونس مهرین   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:48

در ســوگ فــززانه مــردی از تبــار اندیشــهیک روز گرم تابستان بود وگرمی هوا، حد ومرزی نمی شناخت. افراد خانواده یی که سال های زیادی را در خدمت مردم محلۀ خویش بودند، انتظار چشم به جهان کشودن پسری را که سپس نامش را "نیک محمد" گذاشتند، می کشیدند.
 نیک محمد در سال 1315 هجری - خورشیدی درسرزمین دلیر مردان " لوی پکتیا " در شهر زیبای گردیز پا به عرصۀ وجود گذاشت و نخستین شکوفۀ بهار زنده گی خانواده اش به شکفتن آغازید.

ادامه مطلب
 
پامیـــر، مفهـــوم و چهـــره تاریخــی آن PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط دکتور خوش نظر پامیرزاد   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:42

پامیـــر، مفهـــوم و چهـــره تاریخــی آنقسمت یکم: مشخصــات جغــرافیـــایی:
پامیر نام سرزمینی است که با داشتن ارتفاع بلند (حد اوسط ۵۰۰۰ متر) نام « بام دنیا » را به خود گرفته است. از دور تریندکتور خوش نظر پامیرزاد زمانه ها تاریخ این نام را به حافظه دارد. در جغرافیای طبیعی افغانستان در مورد پامیر آمده است که وقتی از اصطلاح پامیر و واخان نام می بریم ؛ بایست تذکر داد که در افغانستان پامیر خورد عطف توجه می کند. در حالی که پامیر کلان سطح مرتفع بزرگ و بلندی است که از ۷۰۰۰ متر بیشتر ارتفاع داشته و اصطلاح بام دنیا را به آن داده که خارج از سرحدات افغانستان می باشد. (۱)

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 17 دی 1390 ، 15:26
ادامه مطلب
 
دشمنـــان دیـــروز دوســـتان فـــردا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالسلام مقیم احمدی   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:54

عبدالسلام مقیم احمدیآیا واقعا این دشمنان قسم خورده و نوکران اجنبی که باعث ویرانی کامل کشور و قتل ده ها هزارانسان بی گناه این سرزمین گردیدند از روی انساندوستی و دلسوزی به سرنوشت کشور و مردم مظلوم این سرزمین صلح و دوستی را می پذیرند؟ و یا پشت پرده چیزی دیگری که عبارت است از عملی شدن پلان های شوم تمامیت خواهی ادامه قتل های زنجیره ئی و تغیر جغرفیائی جنگ درکشور و در ضمن عملی شدن پلان های از قبل تعین شده باداران منطقوی و بین المللی شان در جریان میباشد.

ادامه مطلب
 
آمـــاده گی مــذاکــره و گفتـــگو طالبـــان بــا امــریکـــایی هــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دل آقا صوفی زاده   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:21

دل آقا صوفی زادهطالبان برای اولین بار به روز سه شنبه بطورعلنی آماده گی خود را با ایالات متحده امریکا برای مذاکره اعلان نمودند وایشان این میکانیزم سیاسی را بدون در نظر داشت نقش حکومت افغانستان به مدیریت و رهبری خواهند گرفت. این اعلان و آگاهی یک تصمیم وحرکت بزرکتر این گروه را نسبت به وضعیت فعلی نشان می دهد که ازدیر زمانی آماده مذاکره و گفتگو با امریکایی ها و متحدین آنها در صورت باقی ماندن ایشان نبوده اند.

ادامه مطلب
 
اولیــن شمــاره نشــریه صــدای فعــالان حقــوق بشــر بنشــر رســید PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط داکتر نورالحق نسیمی خراسانی   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:30

داکتر نورالحق نسیمی خراسانیبنام خداوند توانا و با عرض ادب خدمت هموطنان ارجمند و فرهنگ دوست!
خوشحالم اولین شماره نشریه صدای فعالان حقوق بشر برای افغانستان که ضمیمه این ایمیل شده است برایتان ارسال میدارم امید است این نشریه کمپین حقوق بشر که به یکی از زبان های خارجی نوشته شده است یک رویداد خوب با آغاز سال نو باشد.

ادامه مطلب
 
مجمــوعه حقــوق زن (قسمت هفتم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط رستم پیمان   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:36

رستم پیمانحــق زنــان شــاغــل در خـــانه

یادداشت:
زن بحیث یک انسان دارای حقوق متعدد است و از طرف دیگر، صحبت کردن از حقوق زن به صورت عام تمام حقوق را در بر می گیرد که یک شخص بحیث یک انسان دارا است. بناً تعداد حقوق که در این مجموعه درج گردیده اند، به هیچ صورت جامع افراد نمی باشند.

ادامه مطلب
 
شــورای رهبــری ائتــلاف مــلی افغــانســتان اوضــاع ســیاسی کشــور را بررســی کــرد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط ائتلاف ملی افغانستان   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:16

شــورای رهبــری ائتــلاف مــلی افغــانســتان اوضــاع ســیاسی کشــور را بررســی کــردشورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان در جلسه ی نوبتی خود پیش از ظهر امروز اوضاع سیاسی روز را مورد بحث و بررسی قرار داد.
در این نشست که به علاوه رهبران احزاب ائتلافی، شخصیت های مستقل، شماری از وکلای پارلمان و متنفذین که جدیداً شامل شورای رهبری ائتلاف ملی افغانستان گردیده اند، بر ضرورت توسعه ی فعالیت های تشکیلاتی ائتلاف ملی و تماس بیشتر با بدنه ی مردمی ائتلاف و اتخاذ سیاست ها و مواضع روشن در قبال تحولات کشور تاکید گردید.

ادامه مطلب
 
ایجـــاد دفتــر طالبـــان در قطــر یــا آغــازتشـــکیل امـــارت اســلامی افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:54

محمود منجم زاده برلین المانبیشتر ازیک سال است که ایالات محتد امریکا با پاکستان، قطر و عربستان سعودی برای به رسمیت شناختن طالبان و ایجاد یک سفارت برای این گروه تلاس میورزد.
تمام این برنامه ها بدون اطلاع مقامات افغانی انجام میشود، ولی گاه گاهی ریس جمهور کرزی، وزیرخارجه افغانستان ازتماس ها بین طالبان وافغانستان صحب میکنند که دروغی بیش نیست آنها اصلآ ابتکارعمل را در مورد مذاکره با طالبان از دست داده اند.

ادامه مطلب
 
زادۀ کیســــتم؟ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید محمد نادر خرم   
سه شنبه ، 20 دی 1390 ، 14:58

سید محمد نادر خرم
از اینجا چو روزی گــذر میکنی
به این خاک تـوده نظـر میکنی

مپنـدار  کاین مـرقدِ  اولیاست
یکی تربتِ عاصیِ پُرخطاست

ادامه مطلب
 
قصـــۀ پُســـت عــوضی را شـــنیده ایــد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:42

قصـــۀ پُســـت عــوضی را شـــنیده ایــد؟بنام خدا

باهجوم چندین دسته شکارچیان ماهر به جنگل وصید شیران وفرار دادن سایر حیوانات؛ نظم و امور جنگل بطور بی سابقه متزلزل ودرحال فروپاشی قرار گرفت؛ اصل تنازعنوراحمد رجاء بقاء؛ رابطه های حیوانی؛ پیام رسانی وحوش؛ رمز وراز زندگی وسایر موازنه ها؛ ازهم گسیخته درهم وبرهم؛ ونا بسامان وآشفته ومضطرب مینمود.
در این آشفته بازار در فضای جنگل؛شورای حیوانات موجود وباقی مانده جمع؛ وپست های وظیفوی تقسیم گردید؛ روباه ازهمه خسته تر وفیل ازهمه راحت تر به نظر میرسیدند؛ تااینکه درخلال برخوردی روباه متضرعانه به فیل گفت:

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 17 دی 1390 ، 15:08
ادامه مطلب
 
آیــا آمــریکا در حــال تســلیم شــدن به تــروریزم (طالبــانیســـم) است؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد بهار چوپان   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:06

احمد بهار چوپانامــریکـــا در نقــش دلال مظلمـــه!
اظهارات اخیر جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه طالبان دشمن ایالات متحده نیستند و خوشنودی و رضایت کرزی از بیانات بایدن،و اینک منتشر شدن اعلامیۀ اخیر گروه طالبان که در حقیقت تائید گفتگو های میان طالبان وآمریکا از سوی آن گروه است به نحوی خبر از این میدهد که قضایای افغانستان رخ دیگری می گیرد و وارد مرحلۀ جدیدی میشود.

ادامه مطلب
 
از هشتميــن ســالروز تصــويب قــانون اســاسي تجليــل بعمــل آمـــد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:30

از هشتميــن ســالروز تصــويب قــانون اســاسي تجليــل بعمــل آمـــدقانون اساسی جديد افغانستان بعد از سقوط رژيم طالبان در ماه قوس سال 1382 شمسی در دوازده فصل، و یکصد و شصت و دو ماده توسط لویه جرگۀ تصويب قانون اساسي تصویب شد. و دوسال مي شود كه كميسيوني زير نام « كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي» ايجاد گرديده تا اين كميسيون بتواند بر تطبيق قانون در كشور نظارت داشته باشد.

ادامه مطلب
 
رویــدادهــای مهـــم افغــانســـتان و جهـــان در ســـال ٢٠١١ میلادی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ثامر   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:27

ثامردر هر ثانبه و دقیقه و ساعت و روز و شب و ماه و سال، رخدادهای خوب و بد، بالای انسان ها پدید می آید و با تحمل رویدادها و حوادث، زمان درگذر است. سال 2011 میلادی نیز در افغانستان و جهان وقایع زشت و زیبای را پشت سر گذشتاند که جهانیان شاهد بودند. از جمله، خیزش های مردمی، سقوط حاکمیت رهبران دیکتاتوری که حدود 40 سال حکمروایی داشتند، کشته شدن رهبر القاعده،

ادامه مطلب
 
در فــراق رهبــرم (شهید صـــلح) PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عبدالبصیر صهیب صدیقی   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:03

در فــراق رهبــرم (شهید صـــلح)او در عصر حاضر سرود بدر را بی هراس، رساء و پر طنین گفت و از صبر احد آموزه ها داشت، از شهید و شهادت گفت و در معامله و تجارت با الله تبارک و تعالی به عهدش وفا کرد و با کاروان شهداء پیوست زیراکه از تبار آنان و هم عهد و هم پیمان آنان بود.
در تب و تاب رومی سوخت و گداخت و در حیرت آباد فارابی مسکن گزید و هم نشین او شد و در سیاست تحمل پیشه کرد و جنگ هفتاد دو ملت را عذر نهاد و بر افسانه سازی های شان لبخند زد.

ادامه مطلب
 
پشت مــلای انگلیســی به نمــاز ایســتادن کــم بود که به فتــوای مــلای امــریکایی به جهــاد هــم بر خاســـتیم ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:36

پشت مــلای انگلیســی به نمــاز ایســتادن کــم بود که به فتــوای مــلای امــریکایی به جهــاد هــم بر خاســـتیم ! 

گفته اند که کور یکبار عصایش را گم میکند ولی از بخت بد کور افغانستان هر روز عصایش را گم میکند ورنه تجربه ملا امام انگلیسی مسجد پلخشتی کابل که مردم سالها به پشت او اقامه نماز کردند برای ما باید کافی می بود و دیگر فریب ملای امریکایی را نخورده و به فتوای او در مقابل بت بامیان و تاکهای انگور شمالی جهاد نمیکردیم.

ادامه مطلب
 
پاسخـی بــرای رفــع شبهــات جنــاب عبدالحــی پیــرزاده PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط محمد عزیز (عزیزی)   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 14:25

محمد عزیز (عزیزی)...که درارتبــاط به موضــوع اهــل بیت پیغمبر (ص) ارائــه داشــته بودند. (در سه قسمت)
قسمت اول:
 نحمد ه ونصلی علی رسوله الکریم ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدهِ الله فلا مضل لهُ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشداً
برادران وخواهران عزیزم:
السلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
همانطوریکه برادران وخواهران و دوستان عزیزم از طریق سایتهای انترنتی و فیس بوک در جریان هستند، بنده از مدت زمانیست که وقتا فوقتا مطالبی را در ارتباط بمسایل اسلامی

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 17 دی 1390 ، 15:26
ادامه مطلب
 
گفتــگو با طالــبان (ســرمقــالۀ نیــویورک تایمــز) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط جمیل شیرزاد   
شنبه ، 17 دی 1390 ، 13:58

گفتــگو با طالــبان (ســرمقــالۀ نیــویورک تایمــز)تاریخ انتشار: جنوری 4، 2012
برگردان: جمیل شیرزاد
با وجودی که آغاز مذاکرات صلح سزاوار بررسی دقیق و پیش نویس پر از شک و تردید است، طالبان اعلام نموده اند که آنها برنامه ای برای باز کردن دفتر در قطر دارند.

آخرین به روز رسانی در شنبه ، 17 دی 1390 ، 15:27
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 477

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

ON TAHER BADAKHSHI

SHAFIE AYAR - NOWROOZ

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 95 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.