Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مــزدوران استعمــار در لبــاس مــذهب PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط فیروزالدین شنبلی   
پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 16:04

فیروزالدین شنبلیبسم الله الرحمن الرحیم

ســرگذشت یک جاســوس انگلیــس
مقدمه:
کشور اسلامی افغانستان همواره دارای نظام های سیاسی استبدادی و ضد مردمی و جامعه بسته بوده که استبداد سیاسی و سر بسته بودن جامعه ضرر ها و فایده های را برای جامعه افغانستان برداشته است. دیکتا توری و اختناق مردم افغانستان را از سهم گیری فعال و سازنده از امور سیاسی، اجتماعی،

ادامه مطلب
 
مــوقف هــای خــالی بــرای عضــویت در هیت مــدیره کمپیــن اروپــایی بــرای حقــوق بشــر در افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر نورالحق نسمی خراسانی   
پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 15:41

داکتر نورالحق نسمی خراسانیکمپین اروپایی برای حقوق بشر در افغانستان در حال حاضر افراد شایسته ی را که خواهان عضویت در هیئت مدیره باشند استخدام می کند. عضویت در هیت مدیره کمپین موقف داوطلبانه است.
برای اینکه به عنوان یک عضو واجد شرایط به هیت مدیره باشید، میتوانید شهروند یکی از کشور های اروپایی و یا باشنده افغانستان باشید، اما اگر میخواهید عضو کمپین باشید مهم نیست که در کدام کشور زندگی میکنید. کمپین یک سازمان بین المللی است شما میتوانید در هر گوشه از دنیا عضو کمپین شوید.

ادامه مطلب
 
"ســکوت ســوال بر انگیــز رئیس جمهــور کــرزی در افتضاح آمیز فرمانده قول اردوی 202 شاهین" PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط شیرعلم بهادر   
پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 15:35

"ســکوت ســوال بر انگیــز رئیس جمهــور کــرزی در افتضاح آمیز فرمانده قول اردوی 202 شاهین"رسانه های متعدد تصویری وخطی بویژه ای چینل "یک" تلویزیون پربیننده آلمانی دراین روز ها از افتضاح شرم آور فرمانده 202 شاهین آقای "زلمی ویسا "خبر تکاندهنده ای را درتیتر اخبار داغ خود باز تاب وسیع داده اند. اما برعکس هیچ گونه عکس العمل ای ازجانب نهاد های مسئول وزارت دفاع ملی، نهاد های حراست از تنفیذ قانون بلاخص رئیس جمهور بمثابه "فرمانده کل قوای مسلح کشور" درمورد صحت وسقم آن مشاهده نشد.

ادامه مطلب
 
آســیب شــناسی همزیســتی میــان ســنی و شــعیه در افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 12:17

هارون امیرزادهحادثه خونین تروریستی در روز عاشورا در کابل، مزار شریف و کابل که ده ها نفر کشته و زخمی بجا گذاشت، همه مردم افغانستان را تکان داد.
 در آغاز تصور می شد شاید این کار طالبان باشد که همواره مسوولیت اکثریت کشتار ها و ویرانی های ده سال اخیر را با افتخار بدوش می گیرند و حتا از کشتن نماز گذاران در مساجد هم دریغ نمی ورزند. برخلاف تصور بجای طالبان افغانستان، یک سازمان تندرو سنی مذهب بنام لشکر "جنگوی" در پاکستان که شهرت در شعیه ستیزی دارد، مسوولیت آنرا بدوش گرفت.

ادامه مطلب
 
حکمــت عمـــلی حکیـــم ابوالبیـــان حامـــد کـــرزی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:32

پرتو نادریاین روزها نمی دانم چه دعای پیررفته است که تا رییس جمهورلب به سخن می گشاید، دسته دسته گلهای تازه یی را به آب می دهد. بعد ما انبوه کودکان بی خبرازهمه جا وهمه چیز، بی گداربه آب می زنیم تا باشد به دسته گلی برسیم؛ اما دست ما به گلی نرسیده می بینیم که آب بی آبی روزگار،یک نیزه ازسرما گذشته است.

ادامه مطلب
 
ســرپرست و برخــی اعضــای جمعیت اســلامی افغــانســتان با حامــد کــرزی در ارگ ریاست جمهــوری مــلاقــات نمــودند PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط ثامر   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:45

ســرپرست و برخــی اعضــای جمعیت اســلامی افغــانســتان با حامــد کــرزی در ارگ ریاست جمهــوری مــلاقــات نمــودند

حدود سه ماه از شهادت استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح، رهبر جهاد و مقاومت و رهبر جمعیت اسلامی افغانستان می گذرد و این نخستین ملاقات و دیدار برخی اعضای جمعیت اسلامی با حامد کرزی رئیس جمهور است که روز سه شنبه 22 قوس سال روان در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت.

ادامه مطلب
 
نگـــاه نــو به طـــرح قــانـــون زبــانهـــای افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط اکادمیسین دستگیر پنجشیری   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 10:35

هر کســـکه قلم (1) کند، زبان قلمم
خامـــوش کنـــد، ســــوز نهان قلمم
گنگ وکــر وکـــــور وبی پر وبال شود
تا بـــــاز کنـــــــم باز، دهـــــان قلمم
 "فروغ هستی" (1): (قطع کند)

اکادمیسین دستگیر پنجشیریاگر که احکام مواد (16)، (43) و(47) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، سیاست فرهنگی ی ضد ملی وضد دموکراتیک دورا نهای سیاه استبداد استعماری امارتی و سلطنتی کشور را منسوخ و راه رشد دانش فرهنگ زبان وهنرها را برای شهروندان همه گروههای قومی ومذهبی افغانستان کم وبیش در " لفظ " روشن کرد.

ادامه مطلب
 
ســارتــر ومســـأله ی زبـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:58

جاوید فرهادموضوع چیستی زبان، از پیچیده ترین مسایل مورد بحث در حوزه ی اندیشه است؛ این دشواری و پیچیده گی زمانی درک می شود که چشم اندازهای متعدد ونگره های متفاوت رادرباره ی زبان و چیستی آن مطالعه کنیم.
ارایه تعریف گسترده وفراگیر از ماهیت و چیستی زبان - باتوجه به نگره های گوناگون فلسفی وعلمی موجوددراین مورد- کاری ست دشوار.

ادامه مطلب
 
بلــی؛ چنانچـــه شمـــا! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط صبور رحیل   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:10

صبور رحیلدر روز جهانی مبارزه با فساد اداری، رییس جمهور کشور چیزهایی گفتند که نزد بسیاری بیشتر به فکاهی میماند. اما ایشان از یک حقیقت سخن می گفتند. تنها چیزی که جناب رییس جمهور شاید متوجه آن نبوده باشند منطقی است که در سخنان شان وجود دارد. ایشان گفتند که: "امروز کسی که زور دارد، معاف است". شاید هم رییس جمهور بدون این که خود خواسته باشند، سخن دل برزبان شان آمده است.

ادامه مطلب
 
بالاخــره بعــــد از ده ســــال جــار و جنجــال برادران راض و ناراض کــرزی بر ســــر ســوخــــتاندن مـــــکاتب به توافـــــق رســـــیدند ! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:49

 بالاخــره بعــــد از ده ســــال جــار و جنجــال برادران راض و ناراض کــرزی بر ســــر ســوخــــتاندن مـــــکاتب به توافـــــق رســـــیدند !

چنانچه برادران ناراض کرزی مانند ده سال گذشته به سیاست آتش سوزی مکاتب کماکان ادامه میداند دیگرحضور آنها در میز مذاکره صلح با برادران راض کرزی به مشکل جدی مواجهه گشته و دیگر جامعه جهانی به پدیده طالب میانه رو کرزی به دید شک نگریسته و حمایت شان را از پروژه طالب میانه رو تجدید نظر میکردند. 

ادامه مطلب
 
دیــن و مــذهب را نبــاید ابــزاری بــرای برآورده شــدن اهــداف ســیاسی قــرار داد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:42

مهرالدین مشیداســتفادهٔ ابــزاری از دیــن و مــذهب دیــن را لاغــر و اســلام را از پویــایی باز میمــاند.
دین در حقیقت تجلی خدا در هستی بوده و بر مجموعه یی از قوانین و سنت های الهی در هستی ٬ تاریخ٬ جامعه و انسان اطلاق میگردد. دین لوح محفوظ را ماند که تمام قوانین در هستی را بر میتابد. با این تعبیر دین از محدوده های تنگ عبادی بیرون شده و بر تمام حوزههای زنده گی انسان سایه افگن می شود و عبادت به معنای عام حرکت هستی و انسان را به سوی خدا ارایه مینماید.

ادامه مطلب
 
چـــرا غـــرب قطــر را بر ترکـــیه برای نماینـــدگی طـــالـــبان ترجیـــح داد؟ PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 15:46

چـــرا غـــرب قطــر را بر ترکـــیه برای نماینـــدگی طـــالـــبان ترجیـــح داد؟

چه دوره های طلایی را بخاطر داریم که خصایص انسانی چون دارا بودن عقاید و ایدیولوژی مشترک و یا علایق و سلیقه های مشابه معیار برقراری روابط انسانی میان انسانها بود،

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 16:26
ادامه مطلب
 
ازاحمـــدشـــاه ابـــدالی تــاعبــدالــرحمـــان خـــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکترصاحبنظر مرادی   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 10:50

 ازاحمـــدشـــاه ابـــدالی تــاعبــدالــرحمـــان خـــاناحمد خان ابدالی هنوز در سن (10-12) ساله گی بودکه با بزرگان خود در اردوی نادرشاه افشار پرورده می شد، ودوشادوش مامایش عبدالغنی خان الکوزی رشد می کرد. براساس تشریحاتدکترصاحبنظر مرادی تاریخ سلطانی، نادرشاه افشار درسال 1150 هـ ق قندهار را بدست آورد "ایالت آنجا را به عبدالغنی خان الکوزی حاکم ابدالی که سالها طریق اخلاص ورزی وخدمت سگالی بود -

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 1 دی 1390 ، 16:21
ادامه مطلب
 
تســلیمی بخــاطر نجــات از تهــدید PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالقدیر علم   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 12:01

عبدالقدیر علممعارف از تهدید فارغ می‌شود!؟ این معما را امان الله ایمان سنخنگوئی وزارت معارف از زبان مقامات ارشد آن وزارت نقل کرده است که(در اینده نزدیک معارف به طور کلی در مناطق نا امن از تهدیدها فارغ خواهد شد.) اما در مورد جزئبات وچگونگی رفع تهدبد در مناطق نا امن که منظور همان مناطق زیر کنترول طالبان است چیزی نگفته است.

ادامه مطلب
 
نقـــد بر طـــرح حکمتیــــار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:38

نقـــد بر طـــرح حکمتیــــارشب گذشته طرح هفدۀ مادهای را خواندم که از آدرس حکمتیار به رسانه ها سپرده شده که گویا ایشان طرح جامع را جهت حل بحران جاری کشور ارائه داده اند.مقدمه طرح با رجز وشعار وقر ولاف پیروزی های جهاد آمیخته بود همان شعار های روز های نخست دوران جهاد در کمپ های ورسک ومسجد اشرفیه پیشاور بخاطرهضم کردن کمک های بی حساب غرب همین باداریکه امروز اورا عاق کرده وبجایش مزدوران دیگری گرفته.

ادامه مطلب
 
چــو دزدي با چـــراغ آيد... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعيدي   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 10:59

چــو دزدي با چـــراغ آيد   گـــزيــده تــر بـرد كــالا

 احمد سعيديدوستي برايم قصه كرد، روز شنبه 19 قوس 1390 اکثر راه ها را که به لیسه امانی متصل میشد، ترافیک پيش از ساعت هفت صبح مسدود کرده بود. غير از وزراي محترم و مقامات عالي رتبه كه وسايط شان خلاف قانون ترافيكي، اجازه رفت و آمد داشتند، مردمان ديگر با مشكلات زیاد روبرو بودند و بخاطر عبور از جاده هاي مطلوب فرياد مي كشيدند،

ادامه مطلب
 
افغـــانســـتان كشــور فــاقد اســـترا تژي! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالحي" نزهت"   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 12:05

 عبدالحي" نزهت"دراين شرايط دشوار و وضيعت موجودعطالت وركود كه باعث ايجاد بحران سياسي؛ اجتماعي؛ ااقتصادي وامنيتي شده؛ قبل ازآن هوشدارهاي !در نبشته ها وتحليل وارزيابي هاي صاحب يظران؛ نقادان شايد بيش از هرار من كاقذ گردد؛ آنچه بايست بوقوع نمي پيوست به؛ واقيعت گراييد؛ يعني بازهم بحران اين كشور را فراگرفت؛ مشاهدء سردرگمي عميق اجتماعي وسياسي؛ امنيتي دركشور؛

ادامه مطلب
 
ســپاســنامــهء وحیــد قـــاسمی PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط وحیــد قـــاسمی   
شنبه ، 26 آذر 1390 ، 13:09

ســپاســنامــهء وحیــد قـــاسمیعرض حرمت و ارادت به همه عزیزان ارزشمند و قلم بدستان فرهیخته که با راه اندازی و برگزاری نشست با شکوه و صرف وقت گرانبهای شان به کارکردها و دستاوردهای اندک من نظر انداختند و با پیام های صمیمانه و نوازشگر شان بر من منت گذاشتند.
ابتکار برازنده "کاروان شعر" در راستای قدردانی از هنر موسیقی قابل ستایش میباشد. در چهلمین برنامه این کاروان پر از صفا و صمیمیت، آنچه از کلام زیبا و توانای نویسنده ژرفنگر جناب دکتور صبورالله سیاه سنگ در مورد موسیقی وارزیابی های معیاری شان شنیدم و خواندم،

ادامه مطلب
 
پیشــنهاد گــرامیداشت از جایگـــاه جنــاب پرتــو نــادری... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط داکتر دستگیر رضایی   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:19

پیشــنهاد گــرامیداشت از جایگـــاه جنــاب پرتــو نــادری به عنــوان شــاعر، نویســنده،منتقــد وپژوهشـــگر تــوانای معــاصر افغــانســتانپیشــنهاد گــرامیداشت از جایگـــاه جنــاب پرتــو نــادری به عنــوان شــاعر، نویســنده، منتقــد و پژوهشـــگر تــوانای معــاصر افغــانســتان

انجمن دوستداران فرهنگ آریانا به حیث نهاد ادبی وفرهنگی در کنار سایر فعالیتهای فرهنگی سالانه اش، تجلیل از چایگاه شخصیت ها ومفاخر ادبی فرهنگی گذشته ومعاصر کشور را راه اندازی می نماید. وپیش بین است تا در سال 1391خورشیدی در یک همایش فرهنگی ازآفرینش و کارکرد های این شخصیت گرامی در بخش شعروادب فارسی-دری گرامیداشت بعمل آورد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 17:38
ادامه مطلب
 
مــوانع ســیاسی و حقــوقی برای گشــودن دفتــر ی بــرای گــروه نــام نهــاد طالبــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتور نوید پارسا   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 11:07

در آغاز قرن بیستم مفهوم جدیدی در نظام حقوق بین الملل مورد استعمال قرار گرفت و آن عبارت از اصل " حق تعیین سر نوشت ملل و مردمان " میباشد. این مفهوم بعد از بمیان آمدن ملل متحد در منشوراین سازمان و بعداً در میثاق های بعدی تبلور یافت.  یکی از برداشت های عمده (به مفهوم خارجی) ازین مفهوم به ویژه در دهه شصت میلادی در اوج مبارزه آزادی بخش ملی برا ی طرد تسلط خارجی عبارت ازمشروع بودن مبارزه جنبش های آزادی بخش ملی برای ایجاد دولت های مستقل و ختم استعمارمیباشد.

ادامه مطلب
 
ســفرسه روزه امــام علــی رحمــن رئیس جمهــور تاجیکســتان دربرلیــن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
دوشنبه ، 28 آذر 1390 ، 12:09

ســفرسه روزه امــام علــی رحمــن رئیس جمهــور تاجیکســتان دربرلیــنریس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان برای یک مسافرات 3 روزه وارد برلین شد او ضمن ملاقات با ریس جمهور المان و مقامات عالی رتبه این کشور در رابطه با همکاری های اقتصادی و فرهنگی صحبت نمود و درهمایشی اشتراک نمود که درآن فرهنگیان و شرق شناسان المانی که به زبان فارسی صحبت میکرند شرکت نمود.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 472

TOLO TV LIVE

ِDR. LATIF PEDRAM

ON TAHER BADAKHSHI

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 97 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.