Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

راه مســعود قهــرمــان مـــلی جــدا از همــراهـــان اش است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط دیپلوم انجنیر عزیزالدین عزیز، سویدن   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:00

راه مســعود قهــرمــان مـــلی جــدا از همــراهـــان اش استبنام جهاندار جان و خرد کزین، برتر اندیشه بر نگـــذرد

اجازه دهید قبل از مدخل به بحث نقل قولی از مهاتماگاندی شخصیت بزرگ و بینظیر، پیامبر عدم خشونت رابنمایم:
«من نمی خواهم که راه منزلم بسته باشد.
من میل دارم که نسیم فرهنگی تمام کشور ها، از کشورم بگذرد.دیپلوم انجنیر عزیزالدین عزیز، سویدن
ولی نخواهم گذاشت این نسیم مرا با خود ببرد.
مذهب من مذهب، زندان نیست.
در مذهب من برای کچکترین مخلوقات خدا هم جای وجود دارد، ولی در آن برای غرور گستاخانه نژادی، مذهبی و رنگ و پوست جای نیست». روز نهم سپتامبر دهمین سالگرد نا میمون خاموش شدن مردی است که آرمان او اعتدال بود و عشق به آزادی و میهن دوستی او بی نظیر بود، با گذشت هر سال بیشتر و بیشتر روشن میشود که تجربه نظامی و سیاسی که مسعود آنرا در جریان نبرد با حکومت کمونستی، شوروی و رژیم «طالبان» اندوخته بود، چگونه اهمیت بزرگِ برای افغانستان دارد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 16:33
ادامه مطلب
 
آبســـتن نهـــان؛ وزادنـــی آشـــکار PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نوراحمد رجاء   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 14:58

 آبســـتن نهـــان؛ وزادنـــی آشـــکاربنـــام خــدا
سخنــی بــا آقــای داوُد صبــا والــی هــرات؛ وتذکـــری بــه وزیر محتـــرم زراعت
 جناب آقای صبا! مقام ومسئولیت ولایت هرات جایگاه رفیعی است که قدم گذاشته اید؛ وسرنوشت مردمی را تقریبا درید قدرت خود قرارداده اید؛ که شناخت تان از این مردم وسیع وکافی نیست؛ وشما تاهنوز به قول خود تان که از گذشته ئی به درازای پنج هزارسال قبل صحبت میکنید. اینک به قسمتی ازنوشته تان مراجعه وسپس به ادامه به اصل سخن برمیگردم.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 15:16
ادامه مطلب
 
نمــک خــوردی نمــکــدان را تــو مشـــکن! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - زبــــان
نوشته شده توسط داکتر جلیله سلیمی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:20

داکتر جلیله سلیمیشمال و مرکز افغانستان و تا اندازه همه افغانستان محل زندگی اقوام و نژاد های مختلف است که بیشتر در میان خود به زبان های مادری اقوام مربوطه شان حرف میزنند ولی به رغم تفاوت های قومی، نژادی، زبانی، مذهبی و تاریخی با رشته محکمی فرهنگی و کلتوری زبان دری فارسی با هم متحد اند که در این میان شاعران، نویسندگان و قلم بدستان دیگر تبار در مجموع آثار شان را به زبان فارسی دری به نشر میرسانند.

ادامه مطلب
 
شـــرکای جنــایات امــریکا در افغــانســتان بی پاســخ نخـــواهند مــاند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:30

مهرالدین مشیدمردم افغانستان از ده سال بدین سو شاهد بیرحمانه ترین و فاحعه بار ترین نقض حقوق بشری و زیر پا گذاشتن تمام موازین حقوق بشری و ارزش های انسانی در کشور خود هستند. باشنده گان ساحات شرقی و جنوبی کشور که خود را بیشتر در معرض شکار امرکایی ها یافته بودند و شب و روز کشتار های ظالمانه و حمله های وحشیانه و تلاشی های خانه به خانهٔ شب هنگام امریکایی ها را با گوشت و پوست خود احساس میکردند؛

ادامه مطلب
 
ولایت پــروان چــرا درمحــراق توجــه خصمــانه دشمــن قــرار دارد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط پاکیزه (نجرابی)   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:40

ولایت پــروان چــرا درمحــراق توجــه خصمــانه دشمــن قــرار دارد؟ولایت های کاپیسا, پنجشیروپروان از آغاز تهاجمات انگریز ها در سه جنگ افغان وانگلیس وحتا جهان کشایان دیگردر دراز نای تاریخ کشور وهجوم طالبان سیاه دل وفرهنگ سیزهمواره سنگر و د ژاستوارملیون ها رزمندهآزادیخواه,خداپرست ومیهن دوست بوده است واین شیر مردان این سرزمین کوهستانی ومرد خیز وحماسه آفریندر برابرهر تهاجمی از دشمنان داخلی وخارجی خویش استاده گی نموده اند وپوز دشمن غدار را بخاک مالیده وآنانرابه فرار وشکست رسواکننده روبرو ساخته اندکه تاریخ زرین کشور ما علی الرغم فراموش کاریها ومحافظه کاریها ی بعضی از مورخین گزشته ومعاصرمشحون ازین کارنامه هایدرخشان وحماسه آفرین میباشد.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:46
ادامه مطلب
 
مســـعود وآزادی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط راهب سبحانی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:06

مســـعود وآزادیبه نام خداوند دادگر وتوانا

سلام برای مسعود دوستان دیشب به ویب سایت جاویدان سرخوردم آهنگی ازصدیق شباب را که برشعرشهیدعاصی ساخته بود. شنیدم مرا سخت هیجانی ساخت البته نمیخواستم که به استقبالش شعربسرایم تااینکه بی حرمتی درمقابل شعرعاصی شهید نشود. ولی نتوانستم خودرا کنترول کنم باخود زمزمه میکردم که ناگهان شعرخودبه خود در زبانم جاری شد میخواستم که به چندبیت تمامش کنم ولی ازاین چندبیت بیتها جورشد آری شهامت و شجاعت این ابرمرد به یک بیت وبیتهاتمام نمیشودتاکه دنیااست درسر زبانها خواهد بود.

ادامه مطلب
 
تطبیــــق ۲۴ پـــروژه‏ی مختــلف بــرای کمـــک به زنــان تخـــار PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط حسیب شریفی   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:36

تطبیــــق ۲۴ پـــروژه‏ی مختــلف بــرای کمـــک به زنــان تخـــارمقامات درریاست امور زنان ولایت تخار می گویند : این اداره در نیمه‏ی اول سال روان، برای زنان شهرها و روستاهای این ولایت، 24 پروژه شامل : آموزش کمپیوتر، زبان انگلیسی، سوادآموزی، قالین بافی ومالداری را تطبیق کرده است.
 رزم آرا حواش رییس امور زنان تخار می گوید: «این پروژه ها از سوی بنیاد آغاخان، برنامه های کوچک سفارت ایالات متحده (ا، اس، جی، پی) وموسسه‏ی مرسی کورپس تمویل شده که بیش از1000 تن از زنان این مناطق ازمزایای آن مستفید گردیده اند.»

ادامه مطلب
 
دوكـــانداري در ســـياست افغـــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد "سعيدي"   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 12:21

احمد "سعيدي"باور دارم تاريخ، را آميزه اى از افكار، عقايد و آداب و رسوم در گستره زمان گفته اند و بيان واقعيات آن به واقع نگرى و روشن بينى نياز دارد. پرداختن به مقطعى از تاريخ، بدون درك و شناخت واقعيات حاكم بر آن، كارى به دور از شيوه تحقيق بوده و پرداختن به تحلیل واقعيت ها و تحليل آن همراه با دخالت حبّ و بغض ها هم شيوه كم اثر است. تحليل تاريخ چهار دهۀ خونين و هولناك اخير کشورم از اين روش ها به دور نمانده، و اين خط در منابع واقعه نگارى افغانستان معاصر قابل مشاهده است.

ادامه مطلب
 
بــا چنــدگــانگي ديدگــاه هــا در افغــانســتان و امــريكـــا PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط جاويد روستاپور   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 12:00

جاويد روستاپورغـــايــله ي دوســتي نامـــه ي كـــابل- واشـــنگتن به كجـــا خــواهد كشـــيد؟!
درحالی که بگو و مگو ها در رابطه به امضاي اعلامیه استراتیژیک افغانستان با ایالات متحده امریکا در محافل سیاسی و نشست های رسانه يي روز تا روز داغ شده است، پرسش های زیادی پیرامون چگونه گی خواست های هردوطرف (دولت امریکا و افغانستان) در این اعلامیه، نزد عامه مردم مطرح است که پاسخ آن مبهم است.

ادامه مطلب
 
تجلیــل از هفتــهء شــهید و دهمیــن ســالــگرد شــهادت احمــد شــاه مســـعود، قـــهرمــان مـــلی کشــور در ســـفارت جمـــهوری اســلامی افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط غلام حیدر یگانه ـ صوفیه   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 12:42

تجلیــل از هفتــهء شــهید و دهمیــن ســالــگرد شــهادت احمــد شــاه مســـعود، قـــهرمــان مـــلی کشــور در ســـفارت جمـــهوری اســلامی افغــانســـتان

بعد از ظهر روز یکشته، 20 سنبله، به مناسبت هفتة شهید و دهمین سالگرد شهادت ملکوتی احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، محفل ختم قرآن مجید و همچنان، سخنرانی و قرائت شعر در مقر سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در صوفیه برگزار گردید.

در این محفل که هموطنان مقیم بلغاریا از اقوام مختلف، حضور یافته بودند، ختم کلام الله مجید صورت گرفت و این بخش مجلس با دعای، سکرتر اول سفارت پایان یافت؛ سپس قانونمل محمد داود پنجشیری سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در صوفیه، طی سخنرانی خویش، سنت جلیلِ قدردانی از مقام ارجمند شهدای میهن را مورد ستایش قرار داد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 27 شهریور 1390 ، 10:40
ادامه مطلب
 
معــلم ســـالاری، با زیــانبــاریی همســنگ بــه «تفنـــگ ســـالاری» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ذهین   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 12:48

ذهینتمهید: منظوراین مقال توضیح و سپس توبیخ شیوه ی رفتار نامیمون ورویه ای با روحیه ای قلدر منشانه "بدوراز توجه به کاستی های"وخودخواهی نااگاهانه ی«ناشی ازتقلیدوتلقین» عده یی حسابی ی از آموزگاران محترم و محترمه مکاتب اشکاشم است که این رسم هنوز درسیر صعودی خود راه می نوردد، تا به عنوان عرفی تهی از منطق جای میتود های کارا وموثر آموزشی وپرورشی را گرفته وآینده ی حالینه ها، وحتی آیندگان را به امانت باد بسپارد.

ادامه مطلب
 
آن تـــار خـــام گسســـته PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - هنـــــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 07:53

پرتو نادرییکـــی دو ســخن آغـــازین
در سالهای حاکمیت طالبان، موسیقی درکشور از چوبه بلندی حلق آویز شده بود و اگر افغانستان را هم که چیزی به نام موسیقی باقی مانده بود، در برون کشور نفس می کشید و آن هم به سختی. باری گزارشی شنیدم دررادیو بی بی سی از زنده گی زنده یاد استادرحیم بخش در کویته پاکستان، وقتی در پیوند به وضعیت موسیقی از او پرسیدند، پیر مرد به سختی گریست و گفت تا از کابل و کوچهء خرابات یادم می آید دود از جگرم بلندمی شود. ازسخن استاد اشکهای داغی از چشمانم جاری شد. یادم آمد که روزگای صدای استاد با چه شکوهی همه جا پخش می شد که: سر دریای کابل جوره ماهی...

ادامه مطلب
 
خــواه غفـــلت پیشـــه کــن، خــواه آگـــاهی گـــزین… PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط جاوید فرهاد   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:52

"خواه غفـــلت پیشـــه کـــن، خـــواه آگــــاهی گـزین
ای عـــدم فرصت دو روزی هر چه می خواهی گزین"

جاوید فرهادگزینش وپیشه کردن "غفلت" و "آگاهی" {دومقوله ی متضادمفهومی} با توجه به ترکیب "عدم فرصت" ومسأله ی " دوروز" بودن که اشاره به کوتاهی عمر وعدم فرصت دردنیا است، کنایه ای پنداشته می شود مبنی براین که ای انسان، بربنیاد این نبود فرصت درازی که در دور روز حیات داری، هرچه را که مشمول "غفلت" و "آگاهی" است، می توانی خود برگزینی؛ یعنی در انتخاب مسأله ی غفلت و آگاهی با توجه برنبود فرصت مُخیّری.

ادامه مطلب
 
اطـــلاعیـــه کــانــون جــوانــان ســـتوکهـــولـم PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کانون جوانان   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 15:38

اطـــلاعیـــه کــانــون جــوانــان ســـتوکهـــولـم

 
مســافرت ناگهـــانی وزیــر دفـــاع آلمـــان به افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - اخبـــار رســیده
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین المان   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:26

مســافرت ناگهـــانی وزیــر دفـــاع آلمـــان به افغــانســتانوزیر دفاع آلمان آقای توماس دی میزیر برای باز دید ازنیروهای ارتش المان در افغانستان به طور ناکهانی وارد افغانستان شد. وزیر دفاع المان میخواهد با متحدان خود در باره اینکه چه تعدادی از سربازان آلمانی در سال آینده از افغانستان خارج خواهند شد بحث و گفتگو نماید.
این گرازش را اشپیگل آنلاین آلمان در روز یکشنبه 18 سپتمبر به نشر رسانده است.

ادامه مطلب
 
پیــام به اکــادمیســـین پنجشـــیری عـــزیز PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط دوکتور ع. ن. ف   
دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 08:48

زمانیکه من متعلم صنف هشتم متوسطه (1348ه ش) بودم روزنامه ها وجراید آن وقت در ولسوالی ما می آمدکه تمام آنهارا مطالعه مینمودم. ولی به هیچ یک از احزاب آن وقت وابستگی نداشتم. یک مضمون به قلم شما در جریده پرچم تحت عنوان "اتحاد وهمبستگی جوانان ضامن پیروزی ماست" توجه مرا جلب نمود بامطالعه آن ازنظر شکل، محتوا، و شیوه نگارش مورد دلچسپی عمیق من قرار گرفت.

ادامه مطلب
 
حمـــایت مــن از کـــرزی، یــک اشـــتباه نابخشـــودنی بــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ناجیه نوری   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 13:10

حمـــایت مــن از کـــرزی، یــک اشـــتباه نابخشـــودنی بــوداحمــد ضیــاء مســـعود: هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه رهبــران مجــاهــدین بازهـــم معـــامــله نکننــد.
در مراسمی که روز گذشته به مناسبت بزرگداشت از دهمین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود و هفته‌ی شهید در دانشگاه طب کابل برگزار شده بود، داکتر عبدالله عبدالله رهبر ایتلاف ملی تغییروامید حمایت خود از حامد کرزی را پس از سقوط رژیم طالبان، یک اشتباه بزرگ سیاسی و نابخشودنی خواند. در همین حال، احمد ضیا مسعود معاون پیشین رییس‌جمهور نیز ضمن انتقاد تند از رهبران مجاهدین گفت:
رهبران مجاهدین پس از برگزاری کنفرانس بن، بدون هیچ دلیلی میراث معنوی، سیاسی و نظامی ملت افغانستان را دودست به گروه کوچکی که از غرب آمده بودند، تسلیم کردند.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 28 شهریور 1390 ، 16:27
ادامه مطلب
 
آ رزوی مــلت افغــانســتان صــلح پــایدار و دوامــدار در کشــور است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سید محمد خیر خواه   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 12:33

سید محمد خیر خواهبسم الله الرحمن الرحیم

اگر جامعه­ای را که گرفتار بحران، جنگ، نزاع بی امنیتی، فقر، بی­سوادی و بی­ اعتمادی باشد به انسان مریضی که گرفتار امراض گوناگون است شبیه بدانیم، قبل از اقدام بهر نوع تداویی لازم است تا امراض او تشخیص گردد که گرفتار چه نوع مرضی است بعد از تشخیص مرض میتوان بتداوی او اقدام کرد.
همچنان جامعه که گرفتار جنگ منازعه و بحرانهای اجتماعی دیگری باشد در قدم اول لازم است تا عوامل منازعه و جنگ و بحرانهای اجتماعی همه ریشه با بی گردد.

ادامه مطلب
 
تــا آن مثــلث مهــربــانی ازکـــابل تــا نــرخ تا بدخشـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 11:52

پرتو نادریبه «یونســی» عــزیز و به همـــه بی ســرپناهــان ســرزمینم کــه جز آســمان، آســمانه یی ندارند!
بهار 1357 خورشیدی بودومن در لیسهءحبیبیهء کابل آموزگاربودم.شبپناهی، نداشتم که باید می داشتم. روزها بود که خیابان درخیبان سرگردان بودم. گاهی حس دردناکی مانند آسیا سنگی روی روان من می چرخید. تا به نگهبان هرساختمان می رسیدم،پس ازسلام کوتاهی نخستین پرسشم این بود: اتاق کرایی دارید؟ گاهی پاسخ بلی بود و گاهی نه!

ادامه مطلب
 
اعــــلان فـــاتحـــه "مـــریــم کــــرامی" PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط فامیل کرامی   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 11:05

اعــــلان فـــاتحـــه "مـــریــم کــــرامی"

انجنیر عبدالله "کرامی" - سابق رئیس دستگاه ساختمانی آریانا – پدر؛ کامله " پنجشیری"، سابق استاد رشته کیمیا در لیسه مریم – مادر؛ زهره "کرامی" محصل طب - خواهر؛ کاوه "کرامی" دانشجو علوم سیاسی و فلسفه، سکندر "کرامی" دانشجو اقتصاد و آپتین "کرامی" متعلم – برادران؛ داکتر حسیب "عزیز" شوهر خواهر.
دگروال متقاعد قمرالدین سابق پیلوت – کاکا؛ انجنیرعبدالرحمان "پنچشیری" - رئیس پلان رادیو تلوزیون ملی، انجنیر عبدالحی "پنچشیری"، عبدالحق "پنچشیری" و فیروز "پنچشیری" ماماها.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 25 شهریور 1390 ، 06:20
ادامه مطلب
 
اصـــول بنیـــادین حقـــوق بیـــن المـــلل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط عید محمد عزیزپور   
پنجشنبه ، 24 شهریور 1390 ، 13:22

عید محمد عزیزپورپیشــگفتـــار
پس از رویداد المناک یازدهم سپتمبر 2001 رفتار و کردار ایالات متحدۀ امریکا و شرکای همپیمانش در جهان برای تسلط بر دیگران تندی و تیزی ویژه بخود گرفت. نقض حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها مانند افغانستان، عراق، پاکستان وغیره به بهانۀ مبارزه با هراس افگنی به اندازۀ بی پرده و زورآورانه است که به این امر کمتر میتوان اندیشید که بسیاری ازین رفتارها و عملها نقض کامل حقوق بین الملل و اصول بنیادین آن است.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 451

TOLO TV LIVE

TOLO NEWS 16.10

FARAAKHABAR 24.09

SHAFIE AYAR 185

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای...


تجـــزیه بهتـــرین گـــزینـــه بــرای صلـــح وثبـــات
تجـــزیه بهتــرین گـــزینـــه
بــرای صلــــــح وثُبــــــــات
Comments 425

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 106 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.