Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بیـــا بیـــا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط آصفه صبا   
سه شنبه ، 13 فروردين 1392 ، 12:56

آصفه صبا
بیاکه دامــــــــن نیلاب پرگلاب شده
بیاکه روز فـــراقت بی حساب شده
بیاکه رویش گلزار بیتــو دلتنگ است
زسوزخنجر طوفان بی حجاب شده

ادامه مطلب
 
«زنــدگی و ســرگــذشت کامـــلآ باهـــم متفـــاوت دوشـــاهدخت» PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط دکتر صفوی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 14:53

«زنــدگی و ســرگــذشت کامـــلآ باهـــم متفـــاوت دوشـــاهدخت» آموخته ام، نصیحت از مـــــام وطن
ازمــــا در آتشـــین دل میـــهن من
چون شیر بزی به جنگل سبزحیات
"شیران جهان نه گوردارد نه کفـن"
"فروغ هستی"

هموطنان عزیز،
اتفاقآ زمانیکه چند روز قبل برای اولین مراتبه تصویر دُخت امیر حبیب الله کلکانی "خادم دین رسول الله" را که سه سالدکتر صفوی قبل در بلخ یکی از ژورنالیستان وطنپرست باوی مصاحبۀ انجام داده است ازیک طریقی دریافت نمودم، شنیدن افسانه های استخوانسوز ودیدن وضع فرزند یک امیر سربدار مهین یقینآ برای هر انسان غیر قابل تصور است.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 22 فروردين 1392 ، 13:10
ادامه مطلب
 
تحــرکـــات مشـــکوک پاکســـتان و عــــکس العمــــل ناوقت افغــانســــتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:49

احمد سعیدیباید بدون پرده اظهار نمود که نگاه بر قضایای جاری کشور متأثر از تعاملات مجهول ومبهمی است که درین اواخر از طرف مجریان اداره و سیاست کشور در حال آبستن است. شکل گیری سیاست جدید جایگاه وسنگر نو را در سیاست افغانستان باز میکند که نسبت به گذشته کاملاً غیر متعارف ونسبت به سیاست گذاری های جهانی غیر منتظره است.

ادامه مطلب
 
اندر باب حرف (ش) یعنی شــــــــــــــــین PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حنیف رهیاب رحیمی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:08

حنیف رهیاب رحیمیاکادمی حروف شناسی (کاوش! و پژوهش!) که از مدت شش ماه بدینسو در سرک شش واقع ششدرک به فعالیت آغاز نموده، در اثر تحقیقاتی که ذریعهٔ مایکروسکوب های شش شیشه ای و شش رُخهٔ شان در بخش کاوش! حروف انجام داده، درین اواخر طی گزارشی این نتیجه را اعلام نموده اند که حرف (ش) آشوب آفرین ترین و نا اهل ترین حرف در بین حروف الفبای دری میباشد و باید در مورد آن اقدامات شدید اتخاذ شود.

ادامه مطلب
 
فتـوی تجـاوز جنسـی بر زنان سـوری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:23

فتـوی تجـاوز جنسـی بر زنان سـوری

شـــیخ الاســـلام و المســـلمین محمـــد یاســـین المعـجلـــونی ســـلفی فتـــوی شـــرعی تجـــاوز جنســـی به زنان شـــیعه ســـوری را صـــادر کـــرد.

ادامه مطلب
 
سفـــرنامـــۀ ویلیــــام مـــورکـــرافت درســـال ١٨٢٤م (بخش چهارم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط برگرداننده: دکتور لعل زاد   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:42

برگرداننده: دکتور لعل زاد(پشـــاور، کــــابل، کنـــدز و بخـــارا)
سیغــــان:
ما مجبور شدیم متعاقب خطرات گزارش شده از سرک، دو روز در بامیان بمانیم؛ زیرا یک رئیس بنام علی گوهر تابع حکومت بامیان اغتشاش نموده و کاروان ها را غارت میکند. الله داد خان نامه ای به محمد علی بیک در سیغان نوشته و خواستار حمایه ما از طریق منطقه او گردید؛ او بفاصله کوتاهی پیام فرستاد که با 200 سوار منتظر ما در کوتل اق- رباط میباشد که در صورت بروز کدام خطر میتواند آنرا دو چند سازد. لذا ما بتاریخ 28 حرکت کردیم.

ادامه مطلب
 
فـــراخــــوان کمپیـــن اروپــایی حقــوق بشــر برای افغــانســتان PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط دکتر نورالحق نسیمی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:41

فـــراخــــوان کمپیـــن اروپــایی حقــوق بشــر برای افغــانســتان

قرار است مجلسی برای گشایش نمایندگی کمپین اروپایی حقوق بشر برای افغانستان در کشور شاهی هالند به همت آقای عبدالسلام احمدی و سید اکرام طاهری به روز شنبه تاریخ 20 اپریل برگزار گردد. از سهم فعالان حقوق بشر و نهاد های مدنی استقبال مینماییم.
برای آگاهی بیشتر در مورد نشانی و آجندای برنامه لطفآ با آقای احمدی و آقای طاهری نماینده های کمپین در هالند تماس حاصل فرمایید.

ادامه مطلب
 
كتیبـــه‌ی كُهـــن، گنجینـــه‌ی پنهــــان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر وحید یاسر   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:13

داکتر وحید یاسر(به بهـــانه‌‌ٔ نمـــایش‌ آثـــار باســـتانی افغــانســـتان در آســـترالیا)
یاسر وحید
كتیبه‌ی كُهن:
آگاهی پیرامون میراث‌های فرهنگی و شناسایی آثار باستانی آیینه دار هویت تاریخی یك سرزمین است. با آن كه از افغانستان امروز به مثابهٔ چشمِ اشك‌آلودِ پیكرِ تاریخ تعبیر میشود؛‌ ولی باز‌هم به روزگارانی که تخت و تاج و شوكت و شكوهی داشت،‌ نگاه شفاف و آیینه‌واری دارد. نگاهی كه امیدِ جاودانه بودنش را به نسل های بعد نوید میدهد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:19
ادامه مطلب
 
قـــابل توجــه علمـــاء، فضــلاء و دانشمــندان عــلوم اســلامی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ع. ک. زمانی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 14:21

قـــابل توجــه علمـــاء، فضــلاء و دانشمــندان عــلوم اســلامیدر بین جوامع اسلامی نیم قاره هند دیروزی و پاکستان امروزی و ماورای خط دیورند، ولایات شرقی و جنوبی افغانستان در باره علوم طبیعی (علوم ساینس) این نظر و باوراز جانب گروه بنیاد گرایان افراطی ترویج میشد که تا امروز هم وجود دارد که علوم طبیعی و علوم ساینس از قبیل علم بیولوژی، کمیا، زیست شناسی،علم طبابت، فزیک، هواشناسی، فضا شناسی، علم نجوم و کیهان شناسی و غیره را که درمکا تب تدریس میشود علم شیطان میدانستند وتا هنوز میدانند.

ادامه مطلب
 
جغــرافيـــاي نـــوروز معـــرف گســـتره يک مـــلت PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - عنعنـــــوی
نوشته شده توسط عليرضا ميرزايي   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:21

جغــرافيـــاي نـــوروز معـــرف گســـتره يک مـــلتنوروز ميراث فرهنگي زيبا،اميدبخش و پربار نياکان ماست که خيرات و برکات زيادي دارد.مي توان نوروز را از ديدگاه روابط انساني، زيبايي شناسي، فرهنگي و ساير موارد مطالعه کرد،و اتفاقاً در اين موارد مطالعات ارزشمندي از سوي دانشمندان جغرافياي نوروز وساير ايرانشناسان صورت گرفته است. اما در اين نوشته ميخواهيم به بررسي کوتاهي در مورد يکي ديگر ازجنبه هاي درخشان نوروز يعني جغرافياي آن بپردازيم.

ادامه مطلب
 
حکــایت پولیــس قهــرمــان و دســتگیری انتحـــاری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:29

نذیر ظفر
شنیدم که در کابـــــــل ای غمگسار
یکی طالبــــــی کــــــرده بـــود انتحار

از آن پیشـتر کــــاین لعیـــن جان دهد
به دوزخ تنــــش را شــــــــــتابان دهد

همی خواست تا در محفــلی مردمان
رود انتحـــــــــــــاری کـــــند بی گمان

ادامه مطلب
 
بــوی نگـــــار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط نذیر ظفر   
سه شنبه ، 13 فروردين 1392 ، 12:31

نذیر ظفر
(به استقبــال غــزل محترمه صالحــه جان وهــاب شــاعــره فــرهیخته)
آمـد بهــــار و بـــــوی نگـــارم نمی رسد
عطر طرب به روح فگــــــــارم نمی رسد
مردم به انـتظــــــار و کسی یاد ما نکرد
دستی دعا به سـوی مزارم نمی رسد

ادامه مطلب
 
نوکـــران ایـــران و پاکســــتان در افغــانســـتان چـــون مـــار هـــای درون آســـتین اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:54

نوکـــران ایـــران و پاکســــتان در افغــانســـتان چـــون مـــار هـــای درون آســـتین انددر این شکی نیست که افغانستان با ایران و پاکستان اشتراکات فرهنگی و تاریخی بیشتری داشته و حتا در برهه های مختلف تاریخی دارای سرحدات مشترک جغرافیایی بوده اند. این ویژه گی ها سبب شده که ملت های هر سه کشور باهم برادر پیوند های عمیقیمهرالدین مشید با یکدیگر داشته باشند و از ضابطه های عمیق فرهنگی و تاریخی بهره مند باشند. در برهه های گوناگون تاریخی این رابطه چنان نیرومند بوده که حتا زمامداران هر سه کشور نتوانسته اند، در آن اعمال نفوذ کنند؛

ادامه مطلب
 
تــاریـــخ بدخشـــان (بخش چهارم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط انجنیر رحمت الله روند   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:18

 تــاریـــخ بدخشـــان (بخش چهارم) پنجم: میرزا عبدالرحمان که درطبع نظم دلاویز واشعار رنگین ملاحت آمیز بدرجه میرزاعبدالقادر بیدل رسیده که ازعبارات اشعار دلچسپ او این است:
چو فکرم یک شکن پیچید آن زلف مسلسل را
نخواندم لیک دانســــتم کنایات مطـــــــــول راانجنیر رحمت الله روند
روزی درباغ چهار چمن در انجمن شاهانه در منظره جم غفیر فواره در میان حوض مهیا داشته ودر سر فواره سیبی را که گذاشته بودند بنابر حرکت فواره آن سیب درمیانه آب متحرک ودر بازی بود که امیر فرمود که فضلای انجمن هریک بداهتا در شان این سیب و فواره چیزیرا بگویند، به انعام ملوکانه سرفراز خواهندشد. ازآن جمله فضلا ی ملاحت شعار میرزا عبدالرحمان چابک دستی نموده گفت:

ادامه مطلب
 
جنــاب ریس جمــهور به داد زنــان افغــانســتان برسید، که زنــان را مــانند کـــالا میفـــروشند. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:33

جنــاب ریس جمــهور به داد زنــان افغــانســتان برسید، که زنــان را مــانند کـــالا میفـــروشند.فروش زنان در ولایت ننگرهار به یک فرهنگ تبدیل شده است.
يك پژوهشگر افغانستاني با مطالعه بر آداب و رسوم منطقه اي در ولايت ننگرهار، متوجه شد كه به صورت ميانگين روزانه دو زن در منطقه مرزي اين ولايت فروخته مي شوند، مسئولان ننگرهار مي‌گويند اين رسم از گذشته وجود داشته و امروز به يك فرهنگ تبديل شده است.
گزارش پيام آفتاب، وزارت ارشاد حج و اوقاف روز شنبه گفته است كه زنان ازگذشته هاي دورتاكنون دربخش هاي مرزي ولايت ننگرهاربه فروش میرسند.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:39
ادامه مطلب
 
یــادی از پروفیســـور غضنفــــر فــرزانه مـــردی از تبـــار اندیشـــــمندان PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پوهندوی دوکتور انور ترابی، دوکتور علوم طب   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 13:54

پوهندوی دوکتور انور ترابیزندگی شمعی است که اگر داغ و اشک و آه در پی دارد "تلالو" تجلی و گسترش نور آن سود مند واثر بخش است.هیچ کس را در پهنه ای دنیا مجال جاودانگی نیست"مگر اینکه این جاودانگی با خصلت نیک وسرشت بی آ لایش وخرد ودانش همراه باشد. سخن از نبود ودر گذشت فر زانه مردی نیک اندیش ونیک نام"دانشمند سترگ وآ موزگار بی بدیل پروفیسور دوکتور سید الف شاه غضنفر در میان است.

ادامه مطلب
 
حامــد کــرزی نانــو را متهــم میســازد علیــه تروریســم درافغــانســتان شــکست خـــورده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:34

حامــد کــرزی نانــو را متهــم میســازد علیــه تروریســم درافغــانســتان شــکست خـــورده استریس جمهور کرزی ماموریت ناتو را درافغانستان را به شدت مورد انتقاد قرار داد
او میگوید ناتو درمبارزه با تروریسم ناکام بوده و استراتیژی مشخصی دراین زمینه ندارد، واشتباهات آشکاری در این رابطه وجود دارد.
این گزارش نشریه فوکس المان روز سه شنبه 2 اپریل به نشر رسانده است.
حامد کرزی نتیجه گیری میکند، که اوباید دربرابرناتو سخت ترعمل مینمود دراین گزارش آمده است، 12 سال است حامد کرزی درقدرت میباشد، او میگوید، ناتو درمبارزه علیه تروریسم به فقدان یک استراتیژی قابل فهم دچار بوده و به شدت ازغرب انتقاد میکند.

ادامه مطلب
 
ای پـــدر برگــــو گنـــــاهِ مـــــــــــادرم PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط عبدالغفور امینی   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 14:04

عبدالغفور امینی
ندای دختــر نــوزاد به پــدرش کــه نمی خواهــد خــانمش دختــر به دنیــا بیـــاورد.
ای پـــدر برگــــو گنـــــــاهِ مـــــــــــادرم
چیست کین سان قهر وغضب کرده ای
ازچــه براو دست بالا مـی کنی   روز را براو چــــــرا شب کرده ای
ازچه رو توهین و تهدیدش کنی    ازچی رو مایوس ونومیدش کنی
ازچی اینســان خار و زارش می کنی
ناســـــــزا هــــــردم نثارش می کنی

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 16:09
ادامه مطلب
 
دغــدغــۀ آب ونــان وزنــدگی مســـتقبل PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور ناصرالدین "مظهری"   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 14:59

دکتور ناصرالدین "مظهری"درجهان معاصر ما بیشتر ازپیش مسالۀ کسب رزق وزندگی مستقبل، خواب را ازچشم جوانان ربوده وحتی سبب انتحار ودلسردی وسرخوردگی ملیون ها تن از زندگی گردیده است. شاید سالانه صدها نفر ازغم وغصه تهیۀ آب ونان ویاهم ترس ازعدم تامین شدن زندگی مستقبل، خود را حلق آویز کنند، تا توانسته باشند خود را از زیر بار زندگی پردغدغه واضطراب برهانند.

ادامه مطلب
 
صــدای خــامــوشـــان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط صادق پیکار   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 15:25

صادق پیکار
زندگی چند صـــباح، همچـــو گلابست اینجا
عطر و بو دارد و عمرش چـــو حبابست اینجا
هرچه خوانیم و نویسیم، چو خوابست اینجا
قصۀ دین و سیاست چــــــو سرابست اینجا
سخن حق نه به سر نه در خطـابست اینجا
کاش سوزد قلم و هرچــــــه کتــابست اینجا

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 27 خرداد 1392 ، 07:20
ادامه مطلب
 
مبـــانی حقیــر و فلاکتبـــار ایدئولـــوژیهای منــم گــویان افغــانســـتان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
يكشنبه ، 18 فروردين 1392 ، 11:44

محمد عالم افتخار درین اواخر به نظر میرسد که یک گفتمان قسماً جدی در عرصه مسایل اندیشه ای، تئوریک و تحلیلی جریانات سیاسی ـ نظامی دهه های متأخر و به ویژه دهه پساطالبانی در میدیای درون مرزی و برون مرزی کشورمان ـ افغانستان ـ جریان می یابد. درین سلسله کمینه؛ در هفته پیش پیرامون اتهاماتی که عنوانی جناب زلمی خیلیلزاد و ایکاش و اما و اگر هایی که در بارهِ نقش او درین جریانات مطرح شده بود؛ پرداختم.(1)

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 512

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 249

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 179 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.