Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

نخـوردیــم از آشــش، کــــور شــــدیم از دودش PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
يكشنبه ، 15 بهمن 1391 ، 19:00

نخـوردیــم از آشــش، کــــور شــــدیم از دودش

از باغ هــــای ســــرخ و ســــبز دیمــــوکــــراســــی غــــربی به مــــا فقــــط پامــــال شــــدن ارزش هــــای اخــــلاقی رســــیده و بس!

ادامه مطلب
 
فیـــدرالیـزم خـواهــــان در جیـب چپـــن کــــرزی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط حقــــ(شـــمس الحــق)ــــانی   
جمعه ، 13 بهمن 1391 ، 08:53

فیـــدرالیـزم خـواهــــان در جیـب چپـــن کــــرزی

فیـــدرالیـــزم خـــواهـــان قبـــل از رســـیدن به فیـــدرالیـــزم دســـت به گـــریبـــان هـــم شـــده تصفـــیه حســـاب می کـــنند.
اسمـــعیــل یون: 
اینها که خیلی بلند پروازی می کردند و از وحدت و یکپارچگی ملیت های تحت ستم افغانستان و ایجاد سیستم فیدرالی و برقراری عدالت اجتماعی سخن می گفتند پس حالا چطور شد که همدیگر را چنین پخته پرانک می کنند؟

ادامه مطلب
 
بیـــاد «ســـینا» طفـــل خردســـال که قـــربانی تـــازۀ جنایت واختطـــاف درهـــرات گردید PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز ( عزیزی)   
يكشنبه ، 15 بهمن 1391 ، 19:58

بیـــاد «ســـینا»  طفـــل خردســـال که قـــربانی تـــازۀ جنایت  واختطـــاف درهـــرات گردید 

نتــــوان گفت که این گلۀ گـرگان   بشر انـد
گر چه  ا ز آدمیــــان جامه ای رنگین به براند

 چند سالیست که در مملکت  بی  ســر مـا
هر کجـــــا، حمله کنند، بـَـّرۀ انســان بَــدَرند

ادامه مطلب
 
تلبیــث بر مـــلت شـــدن (نوشته سوم) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط میراحمد لومانی   
يكشنبه ، 15 بهمن 1391 ، 20:18

میراحمد لومانیدو: عقلانیت را با رنج اسارت، در منافات توام بوده است. انسان و جامعه معقول، رنج و درد مستدام را به خود هرگز نه پذیرفته اند. جامعه بالغ، گونه های مختلف از رنج های موجود در نهانش را علت و ریشه یابی نموده، و در راستای زدودن آن، مساعی خلاق و نبوغ خدا دادی خویش را به تکاپو وا داشته اند...
جامعه بالغ؛ این همان مجمع رخشان تدبیر و درایت، در جمهوریت نوابغ و اندیشمندان بوده؛ که اگر هم رنجی در حیطه آن موجود هست؛ «که هست» این رنج چه بسا رنج شریف و خدا گونه، و

ادامه مطلب
 
مخفــــی بدخشـــی و محجـــوبه هـــروی شــاعـــران آزاد در قفـــس PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد شعیب مجددی   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:47

مخفــــی بدخشـــی و محجـــوبه هـــروی شــاعـــران آزاد در قفـــسقلم بدست گرفتم مقدمه بنویسم. مقدمهء که در آن حالات ناگوار، کیفیات ناهنجار، درد تبعید شدن،غم جدائی، افسانه تنهائی، اندیشه نهانی و رازهای احساسی،عاطفی وعاشقانه دوشاعر آزاد اما در زندان تعصب وکهنه گرائی،مخفی بدخشی ومحجوبه هروی بهترین شاعر زنان نیمهدکتور محمد شعیب مجددی نخست سده حاضر را روی صفحه کاغذ بیاورم و کوشه های ازابعاد وسیع زندگی این دوشاعر که فرسنگها راه، کوه های صعب العبورودریا های خروشان آنها را از هم چنان دور و جدا ساخته بود که به جز ارتباط با نامه هیچگاه چشم ها یشان در زندگی به دیدار یکدیگر روشن نگردید؛ تمثیل نمایم.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 10:17
ادامه مطلب
 
نقــش قلمـــداران در مبــارزه با فســـاد و وضعیــت اســفبار فــرهنــگی- ســیاسی درکشــور (*) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالقیوم ملکزاد   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:17

بسم الله الرحمن الرحیم

عبدالقیوم ملکزادما وارث یک انقلاب بزرگ، کم نظیر وخونینی هستیم که برای تحقق اهداف متعالیش بهای سنگینی را پرداخت کرده ایم.
بهار1371 هجری - خورشیدی، جهان شاهد بود که خورشید طرب از پس ابرهای تیره رنج و یأس و اسارت و اندوه، با جلوه خاصی به تابش آغازید ودلها را طرفه به رقص و پایکوبی ونشاط وا داشت. پدیده مقدسی که صبح هزار تبسم مباهات برلبهای مشتاقان شکوفا ساخت. زبانهای مسلمین در سراسرگیتی یکجا با دلخستگان دیارتازه ازبند رسته، به سازتهنیت چنگ زدند؛

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 10:32
ادامه مطلب
 
مقصـــر اصــلی شـــهادت اجمـــل نقشـــبندی کـــرزی و حکـــومت مفســـد آن است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ایمل نقشبندی   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:23

ایمل نقشبندیيكی از دلخراش ترين و بغرنج ترین حوادث در تاريخ افغانستان، شهادت جوان معصوم بود كه قلوب و احساسات ميلونها تن افغان را جريحه دار ساخت، حادثۀ كه نشان داد ارزش انسانی يک افغان هيچ اهميتی نسبت به ارزش انسانی يک غير افغان ندارد، حادثۀ که گیتی را به لرزش در آورد، حاثۀ که آرمانهای میهن دوستانۀ شهید اجمل نقشبندی را به خاک و خون مبدل کرد.

ادامه مطلب
 
«درخت گشــــن شـــاخ بر شـــخ کـــوه» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط میرزایی   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:22

میرزاییبدخشـــان ســرزمیـــن تاریخســـاز ولــی بی پشــــتیوانه!

سرزمین مادر، بدخشان کهن ودیر اشنا، زایشگر خرد ومهر با درازای دریای پر گهرش، پنج حیات بخش وبلندای کوه سر به فلکش، پامیر تاریخی وچشمه های دارو وشش ودره های مشک خیزش وفرزندان راست اندیش وجان فدایش، در تاریخ بسی رنجها وبلندیها وپستیهای را دیده وچشیده است؛!

ادامه مطلب
 
مســـعود اطـــرافی و آن چــوکی چــرخه دار PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:35

پرتو نادریماکشتی صبر خویش در بحر غم افگندیم
تا باشد از این توفان هرکس به کجا افتد

مفهوم این سخن بزرگ خواجۀ رندان حافظ را زمانی دریافتم که در سرطان 1376 خورشید از دروازۀ تورختم آن سو گذشتم و پیوستم با کاروان چندین میلیونی آواره گان سرزمین خویش، شاید می خواستم بدانم که آسمان در آن سوی در سرزمین های غربت چه رنگی دارد و باد های موافق از کدام سمت می وزند.

ادامه مطلب
 
شـــاعــرتوانـــا و نویســنده شهیـــر داکتــر ســیدهاشــم قطــره مظفــری PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمود منجم زاده برلین   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:37

به ادامــه معــرفی شخصیت هــای علمــی و فـرهنــگی افغــانســتان:

میپردازم به معرفی شاعرتوانا و نویسنده داکترسید هاشم قطره مظفری فعلآ ساکن المان شهر برلین.
دکتر قطره یکی از شاعران معاصر افغانستان است، که در خزان سال ۱۳۱۸ خورشیدی در ناحیه چنداول کابل دیده به جهان گشود.

ادامه مطلب
 
هــاری شــده مــداوا نمــی شـــود! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ل. کریمی استالفی   
دوشنبه ، 9 بهمن 1391 ، 08:54

هــاری شــده مــداوا نمــی شـــود!به هیچ آدم عاقلی پوشیده نیست که گروه مزدور طالبان بوسیلۀ جرنیل حمیدگل و جرنیل بابر برای منافع پاکستان در افغانستان، بمنظور ایجاد یک حکومت مطیع و راه گشا به کشور های تازه به استقلال رسیدۀ شوروی سابق تشیکل شد. طارق عزیز معاون رئیس امنیت و جرنیل اشرفل. کریمی استالفی افریدی تمام امکانات تسلیحاتی و نظامی را در اختیار طالبان گذاشتند.

در شرایطی که ارتش افغانستان به هدایت نواز شریف تار و مار شده بود و گلبدین راکتیار هر روز با یک بهانۀ پیکر زخمی کابل را زیر آتش سنگین خود داشت و

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 10:21
ادامه مطلب
 
هجـــر وطـــن PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط سید محمد نادر خرم   
يكشنبه ، 15 بهمن 1391 ، 17:29

سید محمد نادر خرم

به استقبال از غزل (بوسه نسیم) سرودهء رهی معیری

یارب که بخت بد به کجـــــــــا می بَرَد مرا
بنگر به فــــرق یا که به پــــــا می بَرَد مرا

صلح هیچگــاه به وطن مســـــتقر نه شد
عفریت جنگ ســوی فنـــــــــا می بَرَد مرا

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ، 17 بهمن 1391 ، 09:19
ادامه مطلب
 
نجـــوایی به پیشــــگاه روح ملــــکوتی ابــرمـــرد تـــاریخ افغــانســـتان مســـعود شـــهید! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط فرشته حضرتی   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:47

نجـــوایی به پیشــــگاه روح ملــــکوتی ابــرمـــرد تـــاریخ افغــانســـتان مســـعود شـــهید!۲۹ جنوری ۲۰۱۳
مسعود شهید درود خداوند بر روح ملکوتی تو که در اوج عزت و سربلندی از خاکدان زمین پرکشیدی و در جوار رحمت خداوند به آرامش ابدی پیوستی. اکنون سالهاست که یاد و نام تو چراغ روشن افتخار برتارک تاریخ جهاد و مقاومت مردم افغانستان است اما جای خالی تو خالی تر از همیشه است.فرشته حضرتی
هرچند که عطر کلامت شبیه طراوت بهاران با لاله های کوهساران در آمیخته است و طنین گامهای بلندت از تمام سنگرهای مقاومت گوش نواز است اما فقدان حضورت مصیبت بزرگی است که بر شانه ی عواطف و احساسات میلیونها پیروانت سنگینی می کند. تو سالهاست که رفته ای اما اندوه رفتنت زخم خونینی است که همچنان خون ریزوالتیام ناپذیرباقی مانده است.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 15 بهمن 1391 ، 20:29
ادامه مطلب
 
بیـــدل وخیـــام PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط رشاد وسا   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:55

بیـــدل وخیـــامبیدل وخیام هردو ازشعرای بزرگ ونامدارزبان فارسی اند. آوازه شهرت این دو سخنوربزرگ ازمرزها گذشته است وشیفتگان وستایشگران این دوشاعربزرگ درسراسراین جهان پهناور پرا گنده اند. رباعیات خیام که حیرت جهانیان را برانگیبخته است بیش ازد وصد رباعی نیسترشاد وسا و درباره شمارحقیقی آن دانشمندان همنظر نیستند. به حساب شعر ازعمرخیام ما فقط همین رباعیات را داریم. عمرخیام تنها شاعر نبود. فیلسوف، طیبیب، ستاره شناس وعالم ریاضی هم بود. اماشهرت عالمگیراو به خاطرهمین رباعیات است.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 10:31
ادامه مطلب
 
نامـــه یــی به یــک دوســت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عزیز آریانفر   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:28

در بــاره روابــط ناهمــوار افغــانســتان و پاکســتان و اوضــاع نا به هنجــار و نا به ســامان کنـــونی و آینــده تیــره و تار کشـــوردر بــاره روابــط ناهمــوار افغــانســتان و پاکســتان و اوضــاع نا به هنجــار و نا به ســامان کنـــونی و آینــده تیــره و تار کشـــور

دوست ورجاوند و فرهمند آقای....!
با درود و سپاس!
عزیز آریانفردر پاسخ به پرسش شما در باره روابط افغانستان و پاکستان و اوضاع نا به هنجار و نا به سامان کنونی و آینده تیره تار کشور، پیوست نامه گذشته:

روابط افغانستان و پاکستان همانند سفسطه یی است مبنی بر این که: اول تخم به وجود آمده بود یا مرغ؟ افغانستان از آوان به وجود آمدن پاکستان، آن کشور را متهم به مداخله در امور داخلی خود می نماید. در مقابل، پاکستان نیز افغانستان را متهم به مداخله در امور خود می سازد.

ادامه مطلب
 
همــــان کشـــتی و همـــان ناخـــدا PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:42

پرتو نادریشعر «توفان بی ساحل» یکی از تجربه های نخستین من است درآن سالهای که تلاش می کردم تا به گفتۀ مردم از دیوار بلند اوزان عروضی قد بلندک کنم تا بیبینم که هستی در دنیای گستردۀ اوزان آزاد عروضی چه رنگ و بویی دارد. پیوسته می کوشیدم تا ازاین دیوار آن سوی خیز بردارم و بعد درآن باغستان خرم و پدرام به جستجوی گلهای نا شناخته و گمشدۀ خویش بپردازم.

ادامه مطلب
 
حـــالت زار جــوانـــان معتـــاد در کشـــور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط نصیر خالد – تورنتو   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:09

حـــالت زار جــوانـــان معتـــاد در کشـــوریکی از بدبختی های دیگری که دامنیگر مردم ما شده است تولید و قاچاق مواد مخدر است و دیگر اعتیاد بیشتر از یک و نیم میلیون جوان وطن به {هیرویین} این پودر مرگ افرین. نشرات داخل کشور به مراتب وضع دلخراش جوانان معتاد به مواد مخدر از جمله هیرویین را نشر نمودهنصیر خالد – تورنتو و مینمایند اما با تاسف و با موجودیت امکانات فراوان نه تنها کشت این مواد مرگ اور در کشور از بین نرفت بلکه بر تعداد معتادین وطن آنهم نسل جوان ما افزود، کناره های دریای کابل از پل سوخته گرفته تا پل محمود خان و عقب مسجد عیدگاه از جمله منازل دایمی این جوانان قرار گرفته است،

ادامه مطلب
 
شـــوخی با عنـــاوین مطـــالب رســـانه هـــا!!! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط فضل الرحیم رحیم   
دوشنبه ، 9 بهمن 1391 ، 11:44

فضل الرحیم رحیمطنزگونه ئی:

رادیوی آزادی می نویسد:
- اردوی امــریکا شــرکت «کــام ایر» را در لست ســیاه شــامل ساخت.

مردم می گویند:
- امریکا هنوز هم در عصر سیاه و سفید قرار دارد، بی خبر از اینکه دنیا رنگا رنگ شده.

رادیوی آزادی می نویسد:
- «انتخــابات ریاست جمهــوری آینده افغــانســتان، باید قــابل پذیرش باشد»

ادامه مطلب
 
نویســـنده، به معنـــای خـــاص PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط ضیا ضیا، (استرالیا)   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 09:25

ضیا ضیا، (استرالیا)چندی قبل در ستون (سخن هفته) هفته نامۀ "افُــق" منتشرۀ استرالیا پیرامون نویسنده ونویسندۀ راستین که این مسلک، پیشۀ ایثارگران وفداکاران است، نکاتی از قلم نگارنده رقم یافته بود. اینک بُعد دیگرِ این مسلک پاکیزه را به بررسی میگیریم:
نویسنده مشعل تابناک در جامعۀ انسانی است که ازفیض نور او همۀ انسانها صرف نظر ازرنگ، نژاد، دین، ملیت، زبان، شغل، اندازۀ دانش وهرچیز دیگر، بهره مند میشوند وراه سعادت را می یابند.

ادامه مطلب
 
اطلاعیــۀ کمیتــۀ تــدارک بــرای تأســیس "شــورای دانشــمندان افغــانســتان" PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط کمیته تدارک برای تأسیس "شورای دانشمندان افغانستان"   
چهارشنبه ، 11 بهمن 1391 ، 08:29

کمیته تدارک برای تأسیس "شورای دانشمندان افغانستان"کمیته تدارک برای تأسیس "شورای دانشمندان افغانستان" به اطلاع تمام هموطنان، دانشمندان، فرهنگیان، هنرمندان و تمام متخصصین افغانی در سرتاسر جهان، مخصوصاً در افغانستان میرساند که کنفرانس مؤسس برای ایجاد "شورای دانشمندان افغانستان" به روز های دوشنبه و سه شنبه، تاریخ 18 و 19 فبروری سال 2013 در انیورستی کومپلوتنسی شهر مادرید در اسپانیا دایر میگردد.

ادامه مطلب
 
کـــرزی هـــر روز تنهـــا تـــر مــی شـــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فاضل سانچارکی   
دوشنبه ، 9 بهمن 1391 ، 11:10

فاضل سانچارکیشورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی در نشستی مطبوعاتی از مداخلات آشکار حکومت در امور انتخاباتی به شدت انتقاد کرده طرح جدید کمیسیون انتخاباتی را بلحاظ فراهم سازی زمینه ی تقلبات گسترده در انتخابات مردود دانسته است.

در اعلامیه ای که از سوی شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی صادر شده آمده است که حکومت به جای حمایت از طرح های احزاب و نهاد های جامعه ی مدنی در مورد تامین استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 بعدی پایان »

صفحه 183 از 496

TOLO TV LIVE

PEDRAM in STOCKHOLM

SHAFIE AYAR - 222

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 435 مهمان آنلاین


قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.